Gå til main indhold

Brændt af og hvad så?

- Udledning af stoffer fra affaldsforbrænding (8. - 9. klasse)

På Vestforbrænding producerer vi fjernvarme og strøm ved forbrænding af restaffald. Men denne proces resulterer i en anden slags affald. I dette forløb arbejder elever i 8. og 9. klasse med udledning af stoffer fra affaldsforbrænding.

I WasteLab bliver eleverne klogere på de problemstillinger, der følger med, når affald energiudnyttes. De får også viden om og praktisk erfaring med, hvordan Vestforbrænding håndterer disse udfordringer. Forløbet varer 3½ time min. inkl. 15 minutters pause.  Med i forløbet hører også en rundvisning på værket med særligt fokus på udledning af stoffer fra affaldsforbrænding.

Fagligt fokus

Forløbet omhandler de restprodukter som dannes ved affaldsforbrænding. Fokus er på de kemiske processer, der anvendes for at mindske Vestforbrændings udledningen af stoffer. I WasteLab-laboratoriet har eleverne hænderne dybt begravet i konkrete laboratorieforsøg. Forsøgene er miniudgaver af de processer, der foregår på forbrændingsanlægget, og som eleverne netop har oplevet på rundvisningen. Eleverne udfører tre laboratorieforsøg:

 • Rensning af røg for svovlsyre
 • Rensning af processpildevand (vaskevand fra røgrens processen)
 • Undersøgelse for tungmetaller i frisk og modnet slagge

Vores formidlere tager udgangspunkt i den enkelte gruppe, som besøger WasteLab. Besøget kan derfor både indgå som opstart på et forløb eller som en midtvejs- eller slutevaluering, hvor fagbegreberne sættes i relation til teknologien i virkeligheden.

For at få størst udbytte af besøget anbefaler vi, at eleverne har kendskab til følgende faglige begreber:

 • Syrer & baser (pH)
 • Neutralisering
 • Salte
 • Tungmetaller
 • Opløselighed
 • Det periodiske system

Eleverne låner en IPad, hvor øvelserne er beskrevet i detaljer. Undervejs i øvelserne noterer eleverne deres hypoteser, resultater og svar. På baggrund af dette genereres en rapport fra hvert forsøg, der sendes til lærerens e-mail. Øvelsesvejledninger ligger også som pdf:

Læringsmål for forløbet

Forløbet er målrettet 8.-9. klasse og opfylder en række læringsmål i faget fysik/kemi:

 • Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer (f/k)
 • Eleven har viden om forbrændingsanlæg (f/k)
 • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse (f/k)
 • Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg (f/k)
 • Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer
 • Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner
 • Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer (f/k)
 • Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse (f/k)
 • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (f/k)

Booking af besøg

For at tilmelde din klasse skal du oprette dig som bruger i systemet. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os på besog@vestfor.dk eller telefon 44 85 71 11. Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 – 12.00 alle hverdage.

Når I besøger os, er det vigtigt, at I er bekendt med og overholder Vestforbrændings sikkerhedsregler.

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

 • Tid: 3½ time kl. 08.45-12.15 eller kl. 11.30-15.00
 • Sted: WasteLab, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
 • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 inkl. lærere
 • Deltagerliste: Medbring en printet deltagerliste med for- og efternavne på alle deltagere
 • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
 • Pause: Der er ikke indlagt frokostpause, men en kort pause på 10-15 minutter hvor medbragt mad gerne må spises