Gå til main indhold

Undervisningsforløb i WasteLab

I forløbet WasteLab undersøger eleverne processerne i håndtering af restaffald; fra modtagelse og energiudnyttelse til miljørigtig behandling af restprodukter.

Med vægt på både faglighed og elevernes hverdag, arbejder vi med aktuelle problematikker, som kan belyses med naturfaglige og samfundsfaglige perspektiver

Brændt og hvad så?

WasteLab er et naturfagligt undervisningsforløb med vægt på kemien, hvor eleverne bliver klogere på det affald, de møder i deres hverdag gennem forskellige autentiske forsøg.


Eleverne får indblik i affaldsgenerering og deres egen rolle heri, samt hvilke problemstillinger, der udfolder sig på et kraftvarmeværk i forbindelse med at energiudnytte affaldet.


Eleverne bliver gennem en rundvisning på værket bevidste om, at det affald, der sendes til forbrænding, udnyttes til strøm- og varmeproduktion. En proces, der også genererer affald.


Fag og fokusområder

I WasteLab-lokalet har eleverne hænder dybt begravet i konkrete laboratorieforsøg, som handler om processerne på anlægget, som de netop har oplevet på rundvisningen. Her lærer de om nogle af de kemiske processer, der bliver brugt på at mindske vores udledning samt hvordan energi bliver skabt ud af affald.


Til sidst vil der blive kigget på elevernes egen rolle både som forbrugere og som medborgere.

Læringsmål

Læringsmål formuleret af Vestforbrænding

 • Eleverne får indblik i størrelsen og omfanget, der kræves af et værk, der kan energiudnytte mere end 2000 tons affald om dagen.

 • Eleverne forstår den grundlæggende tekniske opbygning af Vestforbrænding – både i forhold til bortskaffelsen af affaldet og udnyttelsen af energien.

 • Eleverne får indblik i forskellige affaldstypers brændværdi.

 • Eleverne får indblik i nogle af de processer Vestforbrænding bruger for at formindske miljøaftrykket deriblandt neutralisation samt andre enkle kemiske reaktioner.

 • Eleverne får kendskab til tungmetallers miljøpåvirkning.

 • Eleverne får et grundlæggende overblik over, hvilke udfordringer energiudnyttelse af affald giver.

 • Eleverne kan tage stilling til deres egen rolle i samfundets håndtering af affald.

Officielle mål

WasteLab udfylder til fulde en rolle som formidler af fysik/kemi-fagets formålsparagraf, stk. 1, 2 og 3.

Derudover vil følgende kompetenceområder alle indgå i forbindelse med forløbet på Vestforbrænding:

  • Undersøgelse
  • Modellering
  • Perspektivering
  • Kommunikation

 • Forløbet bidrager desuden til følgende konkrete færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål:

  • Energiomsætning
  • Produktion og teknologi
  • Argumentation
  • Ordkendskab

Booking af besøg

For at tilmelde dig skal du oprette dig som bruger i systemet. Har du behov for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende e-mail besog@vestfor.dk eller telefonnummer 44 85 71 11.

Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 – 12.00 alle hverdage.

Når du besøger os, er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder Vestforbrændings sikkerhedsregler.

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

 • Tid: 5 timer, kl.8.45-13.45
 • Sted: WasteLab, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
 • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere)
 • Frokost: I besøget er der indlagt frokostpause, hvor i får gratis sandwich og frugt.
 • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
 • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med for- og efternavne på alle deltagerne
 • Forberedelse inden besøget: For at få det meste ud af forløbet anbefaler vi, at I bruger Vestforbrændings undervisningsmaterialer og læser øvelsesvejledningerne først
 • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44 85 71 11 eller besog@vestfor.dk