Gå til main indhold

Modtageregler for affald

Modtagereglerne for forbrændingsegnet affald fastlægger hvilke typer affald, der må modtages og brændes på forbrændingsanlægget. Reglerne skal gøre det nemmere at levere korrekt sorteret affald til forbrænding.

Skraldebil på vej ind i Vestforbrændings modtagehal

Hos Vestforbrænding modtager vi forskelige typer af affald. Det drejer sig om følgende affaldstyper:

Småt forbrændingsegnet affald

Småt forbrændingsegnet affald er fast affald fra kommunale storskraldsordninger og erhvervsvirksomheder, hvor ingen genstand er større end 100 x 50 x 50 cm og ingen kompakte dele større end 100 x 30 x 30 cm. Forbrændingsegnet affald i endeløse baner skal klippes op til maksimal længde på 8 m. 

Læs mere om småt forbrændingsegnet affald

Affald til sikkerhedsdestruktion

Ved affald til sikkerhedsdestruktion forstås affald, der ønskes destrueret under særligt betryggende forhold, og hvor dette sker bedst ved forbrænding.
Det kan fx være afgiftspligtige varer, fejlbehæftede varer, betalingskort, rejsehjemmel, uniformer og narkotika.

Læs mere om affald til sikkerhedsdestruktion

Lavradioaktivt affald

Lavradioaktivt affald kommer fra brug af åbne, radioaktive kilder. Affaldsbortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000, bilag 8.


Læs mere om lavradioaktivt affald

Særlige affaldstyper

Ved særlige affaldstyper forstås affald, som ikke umiddelbart kan komme ind under kategorien Småt forbrændingsegnet affald fx på grund af regler, manglende brændværdi, forbrændingstekniske årsager, at emnerne sammensat af forskellige typer affald, at der er tradition for en anden behandlingsmetode eller potentiale for genanvendelse.


Læs mere om særlige affaldstyper

Kød- og benmel

Ved kød- og benmel forstås knust, formalet og tørret, organisk affald fra døde dyr, der har gennemgået en varmebehandling, så færdigproduktet er blevet sterilt og kan anvendes til dyrefoder. Konsistensen kan variere i kornstørrelser fra 2-50 mm.


Læs mere om kød- og benmel


Fælles modtageregler

Vestforbrænding har modtageregler fælles med ARC og en fælles tjekliste for det affald, vi håndterer ens. Det har vi for at gøre det nemmere for dig at tjekke, hvilke typer affald du skal sortere, før containeren bliver kørt til forbrænding. Reglerne kombinerer de tekniske krav på de enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav og skal både sikre en stabil drift af forbrændingsanlægget, samt at genanvendelsen af affaldet bliver øget.

Nedenfor er eksemplerne for hvilke typer affald der sorteres fra. Det drejer sig om:

 • Affald uegnet til forbrænding
 • Farligt affald
 • Affald eget til genanvendelse

Affald uegnet til forbrænding

Endeløse baner og liner. Længde over 8 m

Eksempler:

 • Kraftigt tovværk
 • Liner
 • Plastbånd
 • Uemballerede ruller

Ensartet produktionsaffald *

Eksempler:
Partier af ensartet affald fra handels-/fremstillingsvirksomhed
(Kan modtages efter aftale)

Flydende affald

Eksempler:

 • Mælk i kartoner
 • Organiske restprodukter

Kompakte emner. Større end 100 x 30 x 30 cm

Eksempler:

 • Bjælker
 • Trærødder/stød
 • Papir-, plast-, etiket- og tagpapruller
 • Gulvtæpper

Lange emner. Længde over 100 cm

Eksempler:

 • Brædder
 • Kraftige plastrør
 • Grene (emner, der kan knuses af grabben tilladt)

Presenning. Større end 100 x 200 cm

Eksempler:

Presenning

Springmadrasser

Eksempler:

Madrasser med metalfjedre

Store emner. Større end 100 x 50 x 50 cm

Eksempler:

 • Møbler
 • Træplader
 • Paller
 • Brædder
 • Juletræer (emner, der kan knuses af grabben tilladt)

Stærkt støvende affald

Ingen eksempler

Bigbags

Ingen eksempler


Farligt affald

Akkumulatorer

Eksempler:

Startbatterier fra motorkøretøjer

Asbestaffald

Eksempler:

 • Alle typer asbestaffald
 • Tag-, lofts- og vægplader

Batterier

Eksempler:

Alle typer batterier

Blyholdigt affald

Eksempler:

Blyholdig maling

Klinisk risikoaffald

Eksempler:

 • Kanyler
 • Knive
 • Glas
 • Smittefarlig affald
 • Vævsaffald

Kviksølvaffald

Eksempler:

 • Amalgamfiltre
 • Termometre

Kreosotbehandlet træ *

Eksempler:

 • Jernbanesveller
 • Telefonpæle (kan modtages efter aftale)

Lysstofrør og lavenergipærer

Eksempler:

 • Alle typer lysstofrør
 • Sparepærer
 • LED pærer
 • Armaturer

Mineraluld

Eksempler:

Rockwool- og glasuldsstykker

Olie- og kemikalieaffald

Eksempler:

 • Motor- og smøreolie
 • Opløsningsmidler
 • Trykfarver
 • Medicinaffald
 • Malingsaffald

PCB-holdigt affald

Eksempler:

Fugematerialer i gulve og vinduer samt omkringliggende materialer (byggeaffald)

Kopi af anvisning fra kommunen på PCB affald medbringes. (Modtages efter aftale)

Sprængfarligt affald

Eksempler:

 • Ammunition
 • Nødblus
 • Fyrværkeri
 • Trykflasker

Trykimprægneret og imprægneret træ

Eksempler:

 • Grønligt afskær af bjælker og stolper
 • Flethegn m.v.


Affald egnet til genanvendelse

Dæk til motorkøretøjer

Eksempler:

Genanvendelige dæk med og uden fælge

Elektronikaffald

Eksempler:

 • IT-udstyr
 • Mobiltelefoner
 • Skærme
 • Radio
 • Små og store husholdningsapparater
 • Legetøj med elektronik

Gips

Eksempler:

 • Gipsplader
 • Gipsstøv

Glas

Eksempler:

 • Flasker
 • Konservesglas
 • Vinduesglas
 • Autoruder
 • Spejlglas

Jernbånd

Eksempler:

Bånd til fastsurring - fx af varer på paller

Jern og metal

Eksempler:

 • Cykelhjul
 • Fælge
 • Jernrør
 • Stålvaske
 • Dåser fra mad og drikke

Kabler

Eksempler:

 • Elkabler
 • Ledninger med metalkerne

Let smeltelige metaller

Eksempler:

 • Bly, fx inddækninger og tagplader
 • Aluminium: Dåser
 • Zink: Zinkbakker

Pap til genanvendelse

Eksempler:

 • Bølgepap
 • Kasser af pap og karton

Papir

Eksempler:

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Kontorpapir

Plast og plastfolier (PE-plast) og andet genanvendeligt plast

Eksempler:

 • Krympefolier
 • Sække
 • Folieafskær

PVC-plast

Eksempler:

 • Tagrender
 • Nedløbsrør
 • Gulv- og vægvinyl
 • Bløde paneler
 • Fodlister
 • Flere typer tagplader

"Tungt" byggeaffald

Eksempler:

 • Jord
 • Sten
 • Asfalt
 • Beton
 • Tegl
 • Gasbeton
 • Keramik
 • WC
 • Håndvaske