Gå til main indhold

Affald til sikkerhedsdestruktion

Ved affald til sikkerhedsdestruktion forstås affald, der ønskes destrueret under særligt betryggende forhold, og hvor dette sker bedst ved forbrænding.

Det kan fx være afgiftspligtige varer, fejlbehæftede varer, betalingskort, rejsehjemmel, uniformer og narkotika.

Vi modtager ikke fortrolige dokumenter/papir til sikkerhedsdestruktion. Med fortrolige dokumenter/papir anbefales en genanvendelsesløsning. Kontakt Vestforbrændings Vejebod for mere information.

Særlige forhold

Affald til sikkerhedsdestruktion modtages kun efter forudgående aftale. Affaldet skal helst være emballeret på en måde, der sikrer, at det ikke kan identificeres af tredjemand. Krav til emballagetype og form varierer efter affaldstype og aftales derfor nærmere med Vejeboden i forbindelse med tidsbestillingen.


Kun rene læs

Sikkerhedsdestruktion af affald forudsætter ofte driftsmæssige overvejelser omkring brændværdi, emballeringsform og mængde etc. Derfor modtages der kun rene læs af denne affaldstype.

Modtageløsning

Affaldet deklareres som ”Affald til sikkerhedsdestruktion” ved ankomsten til Vestforbrænding i Glostrup. Så læsses affaldet af i siloen, hvorfra det umiddelbart efter grabbes op i ovntragten.

Mængde

Modtagelse af affald til sikkerhedsdestruktion, kan altid kun ske efter aftale med Vejeboden.

Destruktionssikkerhed

Der er ikke sikkerhed for, at alt det leverede affald grabbes med i første omgang, selvom det tilstræbes.

Eventuelt tilbageværende restaffald i affaldssiloen bliver senere grabbet op og forbrændt i takt med den almindelige affaldsindfyring. Indfyringsprocessen ned i ovntragten kan iagttages fra Kontrolrummet, eller man kan nøjes med at iagttage aflæsning i silo fra Affaldsmodtagelsen. Hvis der ønskes kontinuerlig visuel kontakt til affaldet igennem hele processen, skal der være to personer til stede, der kan stå de to steder.

Vestforbrænding udfylder ikke destruktionserklæring. Kunden er således nødt til at være til stede og konstatere destruktionen ved selvsyn.

Lovgrundlag

Affald til sikkerhedsdestruktion er reguleret af Affaldsbekendtgørelsens § 35 og § 37, der beskriver kommunalbestyrelsens anvisningspligter for forbrændingsegnet affald. Er der tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der foreligge en konkret anvisning for kommunen for den pågældende leverance.