Lavradioaktivt affald

Lavradioaktivt affald kommer fra brug af åbne, radioaktive kilder. Affaldsbortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000, bilag 8.

Lavradioaktivt affald kan fx være inaktivt affald i form af biologisk affald, tom emballage, laboratorieudstyr, handsker mv.

Vestforbrænding modtager kun den del af det lavradioaktive affald, som betegnes fast affald. Flydende affald modtages ikke.

Særlige forhold

Affaldstypen modtages kun efter forudgående aftale. Affaldet skal være emballeret og mærket jf. bekendtgørelsens forskrifter. Til orientering står der bl.a. i bekendtgørelsen, at ”Alt affald emballeres i solide plastsække eller anden form for tæt solid emballage, som lukkes forsvarligt”.

Kravene til de radioaktive kilder gengivet herunder (Vestforbrænding tager forbehold for fejl og henviser til bekendtgørelsen).

Affald Beskrivelse Aktivitetsgrænse Dosishastighed
Lukkede radioaktive kilder   0,1 MBq = 100.000 Bq (pr.kg.)  
Fast inaktivt affald Tom emballage, laboratorieudstyr, handsker mv. 0,01 MBq = 10.000 Bq (pr.kg.)  
Andet fast affald  Herunder biologisk affald Radionukleidgruppe (pr.sæk)
1: afvises
2: 5 MBq = 5 mio Bq
3: 50 MBq = 50 mio Bq
4: 500 MBq = 500 mio Bq
Dosishastighed =
overfladeaktivitet på emballage 5 µSv/h
Flydende affald Modtages ikke på Vestforbrænding, da dette enten kan hældes i kloak eller skal behandles på Kommunekemi eller Risø    

Modtageløsning

Affaldet deklareres som ”Lavradioaktivt affald” ved ankomsten til Vestforbrænding i Glostrup. Affaldet læsses herefter af i siloen, hvorefter det umiddelbart efter grabbes op i ovntragten.

Deklaration

Download Indholdsdeklaration for lavradioaktivt affald (PDF)

Mængde

Der kan modtages maksimalt 1 tons pr. leverance. Mere end 1 tons skal aftales særskilt.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000, bilag 8.