Gå til main indhold

Småt forbrændingsegnet affald

Ved Småt forbrændingsegnet affald forstås affald, der samlet set har en positiv brændværdi, og som holder sig inden for størrelsen 100 x 50 x 50 cm.
Det kan for eksempel være ikke-genanvendelige materialer af rent træ, plast og tekstiler. Produktlisten inden for denne affaldstype er nærmest uendelig og spænder bredt lige fra tomme malerspande af plast, gulvtæpper, træbyggeaffald og møbler til brændbare emballager, der er for snavsede til at blive genanvendt.


Bemærk at småt forbrændingsegnet affald i nogle kommuner ikke må blandes med dagrenovation og dagrenovationslignende affald.

Særlige forhold

Affaldsproducenten skal altid før aflæsning bekræfte, at affaldet er småt forbrændingsegnet affald i overensstemmelse med Vestforbrændings modtageregler. Dette sker ved, at affaldsproducenten udfylder en indholdsdeklaration (kan også udfyldes ved ankomst til Vestforbrænding) for hvert læs eller laver en aftale med Vestforbrænding om en fast placeret container, der udelukkende benyttes til denne affaldstype.

På linket herunder med titlen "Hent indholdsdeklaration" kan du hente vores indholdsdeklaration for småt forbrændingsegnet affald. Bemærk, at linket åbner som pdf i et nyt vindue eller downloader pdf'en på din computer.  

Hent indholdsdeklaration for småt forbrændingsegnet affald

Modtageløsning

Affaldet deklareres som "Småt forbrændingsegnet affald" ved ankomsten til Vestforbrænding i Glostrup.

Affaldet læsses herefter af i siloen, hvorfra det grabbes op i ovntragten i takt med behovet for indfyring.

Mængde

Der er ingen begrænsning i mængde pr. leverance. Affaldet skal leveres i lovligt materiel og bil.

Destruktionssikkerhed

Affaldets opholdstid i siloen afhænger af indfyringsbehovet, hvor meget der tilføres, og tilfældigheder omkring, hvad der grabbes op, efter at affaldet er blevet fordelt i siloen. Affaldet fordeles typisk umiddelbart efter aflæsning, og det skønnes, at affaldet er forbrændt inden for maksimalt 1 døgn.


Lovgrundlag

Affald til sikkerhedsdestruktion er reguleret af Affaldsbekendtgørelsens § 35 og § 37, der beskriver kommunalbestyrelsens anvisningspligter for forbrændingsegnet affald. Er der tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der foreligge en konkret anvisning for kommunen for den pågældende leverance.