Gå til main indhold

Takster

Behandlingspriser fastsættes hvert år. Her finder du de gældende takster. Genbrugsmaterialer som pap, papir og plast regulerer vi løbende efter markedsprisen.

Vestforbrænding anlæg set fra luften med landskab og by omkring

Behandlingstakster på forbrændingsanlægget i Glostrup

Forbrændingsegnet affald

(kr. pr. ton)

2019

2020

Forbrændingsegnet affald * 365,- 350,-
Fortroligt affald 630,- 630,-
Minimumsafregning i intervallet 0- 500 kg. 200 kr. pr. aflæsning 200,- 200,-
     

Ureglementeret affald

(kr. pr. læs + behandlingsgebyr)

   
Hvis oplyst før aflæsning 1.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons 1.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons
Hvis ikke oplyst før aflæsning 2.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons

2.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons

* Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Behandlingstakster på anlægget i Frederikssund

Madaffald

(kr. pr. ton)

pr. 01. 01. 2019
Madaffald til bioforgasning
(fra Vestforbrændings kommuner)
650,-
   

Forbrændingsegnet affald 

(kr. pr. ton)

pr. 01.01.2019
Dagrenovation / restaffald
(fra Vestforbrændings kommuner)
530,-
Småt forbrændingsegnet
(fra Vestforbrændings kommuner)
530,-
   

Ureglementeret affald

(kr. pr. læs + behandlingsgebyr) 

 
Svigtlæs 1 - Væsentlig fejlsortering 1.000,-
Svigtlæs 2 - Grov fejlsortering  2.000,-