Gå til main indhold

Takster

Behandlingspriser fastsættes hvert år. Her finder du de gældende takster. Genbrugsmaterialer som pap, papir og plast regulerer vi løbende efter markedsprisen.

Vestforbrænding anlæg set fra luften med landskab og by omkring

Behandlingstakster på forbrændingsanlægget i Glostrup

Forbrændingsegnet affald

(kr. pr. ton)

2022

2023

Forbrændingsegnet affald * 370,- 370,-
Fortroligt affald 630,- 630,-
Minimumsafregning pr. læs 200,- 200,-
     

Madaffald

2022

2023

Madaffald til bioforgasning
(fra Vestforbrændings kommuner)

340,-

370,-

     

Ureglementeret affald

(kr. pr. læs + behandlingsgebyr)

   
Hvis oplyst før aflæsning 1.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons 1.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons
Hvis ikke oplyst før aflæsning

2.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons

2.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons

* Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.