Takster

Behandlingspriser fastsættes hvert år. Her finder du de gældende takster. Genbrugsmaterialer som pap, papir og plast regulerer vi løbende efter markedsprisen.

Luftfoto af Vestforbrænding

Behandlingstakster på forbrændingsanlægget i Glostrup

Forbrændingsegnet affald
(kr. pr. ton)
2019 2020
Forbrændingsegnet affald * 365,- 350,-
Fortroligt affald 630,- 630,-
Minimumsafregning i intervallet 0- 500 kg. 200 kr. pr. aflæsning 200,- 200,-
     
Ureglementeret affald
(kr. pr. læs + behandlingsgebyr)
   
Hvis oplyst før aflæsning 1.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons 1.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons
Hvis ikke oplyst før aflæsning 2.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons

2.000,- pr. læs samt 750,- pr. tons

* Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Behandlingstakster på anlægget i Frederikssund

Madaffald (kr. pr. ton) pr. 01. 01. 2019
Madaffald til bioforgasning
(fra Vestforbrændings kommuner)
650,-
   
Forbrændingsegnet affald (kr. pr. ton) pr. 01.01.2019
Dagrenovation / restaffald
(fra Vestforbrændings kommuner)
530,-
Småt forbrændingsegnet
(fra Vestforbrændings kommuner)
530,-
   
Ureglementeret affald (kr. pr. læs + behandlingsgebyr)   
Svigtlæs 1 - Væsentlig fejlsortering 1.000,-
Svigtlæs 2 - Grov fejlsortering  2.000,-