Gå til main indhold

Service af dampturbine

I/S Vestforbrænding skal have lavet Overhaul/service og renovering af Siemens dampturbine og tilsluttet gearkasse i overensstemmelse med LTA (LifeTime Analysis) rapport fra Siemens.

  • Dampturbine type: Siemens NG 32/40/0-7, 8260/ 9379 [kW]
  • Dampturbine Gearkasse: Siemens G 90/1


Driftstimer pr. september 2022: 62.516 timer og 4.946 genstarter.

Overhaul/service af dampturbinen inkluderer visuel inspektion, total renovering, relevant kontrol og test af alle dele, genforsegling af gearkasse og turbine, inklusive specifikation af isolering af turbinen.

Derudover skal en kommende leverandør foretage ”hot testing” af alle relevante sikkerhedsfunktioner, hertil ”trip funktioner” af dampturbinen og gearkassen inklusive forskellige lastpunkter i forhold til design-specifikationerne.

I/S Vestforbrænding inviterer to forhåndsudvalgte tilbudsgivere til direkte deltagelse i et underhåndsbud jf. Tilbudsloven. Andre interesserede relevante tilbudsgivere skal senest 3. marts 2023 kontakte udbudskonsulent Mikael B. Methling for at få invitation til underhåndsbud og udbudsmaterialet tilsendt.

Overhaul of steam turbine

I/S Vestforbrænding needs  an overhaul of a Siemens steam turbine and connected gearbox in accordance with LTA (LifeTime Analysis) from Siemens.

  • Steam turbine type: Siemens NG 32/40/0-7, 8260/ 9379 [kW]
  • Steam turbine gearbox: Siemens G 90/1


Operational hours per September 2022: 62.516 Hours and 4.946 startups.

The overhaul must include visual inspection, complete refurbishment, relevant control/testing of all parts and resealing of the gearbox and turbine, including specifications for insulation of turbine.

Additionally, the contracter must perform hot testing of all relevant safety functions including trip functions of the steam turbine and gearbox as well as load- and gradient running within the design specifications.

I/S Vestforbrænding will invite two pre-selected tenderers to participate in a direct offer according to the Danish Act on Tender Procedures. Other interested and relevant tenderers must contact Procurement Consultant Mikael B. Methling no later than March 3rd 2023 in order to receive an invitation to participate in the tender and receive the tender documents.

Kontaktinformation:

Mikael B. Methling

Udbudskonsulent/Procurement Consultant

Tlf.: +45 2585 9090

E-mail: MICM@vestfor.dk