Gå til main indhold

Regler for farligt affald

En blanding af forskellige batterier ligger på et bord

Farligt affald skal anmeldes til kommunen. Det gælder fx klinisk risikoaffald, og bygge- og anlægsaffald. Anmeldereglerne fremgår af Affaldsbekendtgørelsen.

Håndtering af farligt affald for både erhverv og private er overdraget til SMOKA, som Vestforbrænding er medejer af.

SMOKA er kommunernes modtagecenter for farligt affald, som afhenter og rådgiver om alle typer farligt affald og farligt gods fra virksomheder og sikrer korrekt, miljørigtig bortskaffelse. SMOKA tager sig både af daglige afhentninger og beredskabssituationer.

Læs mere på SMOKAs hjemmeside