Priser og gebyrer

Vores pris består af to dele, en fast og en variabel. Kunden betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Bemærk: Nedenstående fjernvarmepriser og tilslutningsbidrag ikke gælder for Deltakvarteret i Vinge, Frederikssund.

Priser og leveringsbestemmelser Frederikssund

Priser 2019

Fast varmepris 2019

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris) 240,36 300,45
Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%) 192,29 240,36
Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%) 168,25 210,31
Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%) 144,22 180,28
     

Variabel varmepris 2019

Ekskl. moms
Kr./MWh
Inkl. moms
Kr./MWh
Variabel varmepris inkl. statsafgifter 242,26 302,83

For kunder med et forbrug over 40 MWh gælder der yderligere et fast tilslutningsbidrag på 282.618 kr./MW tilslutningseffekt* inkl. moms, som opkræves én gang ved tilslutning til fjernvarme.
* Prisen reguleres ud fra Danmarks statistiks byggeomkostningsindeks for boliger. I 2019 har vi anvendt K2 2018.

For kunder med et forbrug under 40 MWh betales de faktiske tilslutningsomkostninger, samt omkostninger for selve installationen og tilslutningsarbejdet.

Gebyrer

Gebyrer ved for sen betaling

Kr.

Rykkerskrivelse *) 100,-
Inkassomeddelelse *) 100,-
Lukkebesøg *) 375,-
Genåbningsbesøg 468,75
Fogedforretning, udkørende 412,50

*) Gebyrer markeret med * er momsfritaget

Vestforbrændings betalingsbetingelser er løbende måned fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 7%.