Priser Frederikssund

Her kan du se fjernvarmepriser for Vinge-området i Frederikssund. Fjernvarmesystemet i Vingeområdet er et separat anlæg som skal ’hvile i sig selv’, ligesom fjernvarmenettet, der forsynes fra anlægget i Glostrup, også skal ’hvile i sig selv’. Der føres derfor et selvstændigt regnskab med selvstændig takst for Vingeområdet.

Priser 2019 Ekskl.
moms
Inkl.
moms
Fast varmepris 356,34 kr./mdr. 445,42 kr./mdr.
Variabel varmepris 432,14 kr./MWh 540,17 kr./MWh
Tilslutningsbidrag 30.000 kr. 37.500 kr.

Den faste tarif stiger pga færre tilslutninger i området. Der forventes en fremtidig positivt udvikling i området, der vil resulterer i flere tilslutninger og deraf følgende færre omkost-ninger pr husstand de kommende år.
Den variable tarif falder på grund af reducerede afgifter på el, der dog delvist modvirkes af stigende el-priser.


Tilmeld dig fjernvarme i Vinge

Du kan tilmelde dig fjernvarme i Vinge ved at udfylde og indsende denne Ansøgning om tilslutning til fjernvarme
Når vi har modtaget ansøgningen, kontakter vi jer med information om tidsplan for arbejdet og videre instruktioner for konvertering. I kan forvente at der kan/bliver installeret fjernvarme ca. 2. måneder efter underskrevet ansøgning om fjernvarme.
Du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til tilslutning@vestfor.dk


Leveringsbestemmelser

I vores leveringsbestemmelser kan du blandt andet læse om tekniske forhold, drift og vedligeholdelse, forsikring, varmeinstallationer og etablering af målerudstyr.

Leveringsbestemmelser for Frederikssund, Vinge, Deltakvarteret (PDF)