Gå til main indhold

Jeg er ved at få fjernvarme


Læs hvad der sker, fra vi kontakter dig, til du kan fyre op i din radiator med billig og klimavenlig fjernvarme.

1. Vi kontakter dig, når fjernvarmen er på trapperne

Du får et tilbud direkte fra os om fjernvarme i god tid, inden vi kommer med fjernvarme i dit område. Her får du alle nødvendige oplysninger, tidsfrister og en leveringsaftale, som du skal underskrive inden en bestemt dato. Du får mulighed for at tilmelde dig til en kampagnepris på 15.000 kroner for en stikledning på op til 50 meter. Tilbuddet gælder, hvis du tilmelder dig fra start. Tidsfristen beskrives i tilbuddet.

NB! Ligger dit hus i et område, der allerede har fjernvarme, skal du selv kontakte os for at blive tilsluttet fjernvarme. Skriv til tilslutning@vestfor.dk 


2. Informationsmøde

Der er forskellige muligheder for at deltage i informationsmøder inden gravearbejdet starter på din vej. Mange kommuner afholder borgermøder, følg med på kommunens hjemmeside. Vestforbrænding har lavet en ny ordning, hvor du kan booke en formidler til at komme ud til jeres grundejerforeningsmøde og svare på jeres spørgsmål. Du kan godt vente til efter mødet med at tilmelde dig fjernvarme.


3. Ansøg om fjernvarme og vælg fjernvarmemodel A eller B

Næste skridt er at vælge, om du vil have fjernvarmen installeret efter Model A eller B. Erfaringer fra andre fjernvarmeselskaber viser, at langt de fleste vælger model A. 

  • Model A: Standardaftalen (abonnement)
    Vi står for alt det praktiske: etablerer stikledningen ind til dit hus, fjerner dit gamle fyr og opsætter en ny fjernvarmeunit, som vi ejer og derfor servicerer og vedligeholder. Det koster 3.500  kr. om året.

  • Model B: Gør-det-selv- aftalen
    Vi lægger kun stikledningen, og du får selv et VVS-firma til at klare resten. Til gengæld betaler du lidt mindre om måneden.


4. Planlægningsmøde på din adresse

Hvis du har ansøgt om fjernvarme, inviterer vi dig til et møde med den entreprenør, der skal lave arbejdet ved dit hus. Her taler I installationen igennem og finder ud af, hvor der skal graves, og hvor din fjernvarmeunit skal sidde.


5. Vi
graver i vejen

Noget tid inden vi graver i dit lokalområde, vil du blive informeret om den overordnede tidsplan og planen for gravearbejdet og evt. trafikale ændringer. Vi nedgraver først den forsyningsledning, som skal forsyne husene på vejen med fjernvarme - og først til sidst stikledninger til de enkelte huse. Skulle det ske, at arbejdet bliver forsinket undervejs, holder vi dig opdateret.                    

 

6. Stikledning til dit hus

Kort tid inden du får fjernvarme, graver vi en ca. 50 cm smal rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Vi reetablerer din have og forlader området, som det så ud, da vi startede.  Vi borer også et hul i dit hus og trækker rørene gennem og lukker til. På ydersiden af huset kan det evt. blive nødvendigt med et lille skab, for bl.a. at skærme fjernvarmerørene op ad ydervæggen.

Hvis du vælger Model B stopper vores leverance her, og du skal selv sørge for at finde en VVS'er til at installere en fjernvarmeunit.

Se hvilke tilslutningsdiagrammer din VVS'er kan bruge


7. Installation af fjernvarmeunit (Model A)

Der, hvor dit fyr står i dag, installerer vi en fjernvarmeunit og fjerner det gamle fyr. Der kommer nye rør fra hovedhanen frem til det rum, hvor fjernvarmeunitten skal hænge. Til sidst kobler vi fjernvarmen til de eksisterende rør, som fører ud til husets radiatorer, varme haner og gulvvarme. Anlægget virker med det samme, så VVS-installatøren tænder for varmen i huset og tjekker, at alt kører som det skal. Der går kun ca. 1 dag, hvor du ikke har varme. Samme dag, eller dagen efter, monterer vi en måler, så du altid kan følge dit forbrug på pc eller mobilen. Vi kan også se om der skulle være uregelmæssigheder.

Det eneste du nu skal gøre er at tænde for varmen.


8.Velkommen
som kunde hos Vestforbrænding

Nu er du kunde og får billig og klimavenlig varme fra os. Vi sørger for løbende service og vedligehold (Model A). Hvis du har valgt model B, skal du som udgangspunkt selv indgå en aftale om service på din fjernvarmeinstallation med en VVS'er.

Det er yderst sjældent, at der er driftstop eller andre problemer med fjernvarmen – men skulle det ske, sender vi dig en sms.

Du kan tilmelde dig SMS-service her