Gå til main indhold

Forstå din regning


Er du i tvivl om, hvordan du forstår din fjernvarmeregning fra Vestforbrænding, så kan du her finde svar på beregning af varmepris, udsendelse af regninger, fastsættelse af prognosen for dit forbrug, og hvordan du selv kan tjekke dit forbrug.

Billede af ung kvinde ved radiator

Acontoregninger og årsopgørelse

Forbrug under 60MWh:
Hvis du har et forbrug under 60 MWh om året fordeles din betaling for fjernvarme på fire aconto­regninger om året og en årsopgørelse. Hver acontoregning dækker et kvartals forventet forbrug.
Årsopgørelsen, der dækker et kalenderår, udsendes i januar til betaling 1. februar.

Forbrug over 60MWh:
Hvis du har et forbrug over 60 MWh om året fordeles din betaling for fjernvarme på tolv aconto­regninger om året og en årsopgørelse. Hver acontoregning dækker en måneds forventet forbrug.
Årsopgørelsen, der dækker et kalenderår, udsendes i januar til betaling 1. februar.

Hvordan beregnes min fjernvarmepris?

Din regning for fjernvarme er sammensat af to dele – en fast pris og en variabel pris.


Afregning af den variable varmepris er på aconto­regningerne baseret på en prognose over dit forbrug, men den reguleres efter dit faktiske forbrug hvert år ved årsopgørelsen.


Vi afregner kun den faste pris efter dit faktiske forbrug det første år, din ejendom bliver tilsluttet fjernvarme, plus et helt kalenderår. Når vi kender forbruget for et løbende år plus et helt år, beregner vi en prognose for forbruget på din ejendom. Herefter bliver den faste pris beregnet ud fra prognosen, og den bliver derfor ikke reguleret ved årsopgørelsen.

Hvordan beregnes den faste varmepris?

Opstartsår: Prognosen beregnes ud fra det oplyste gas- eller olieforbrug

  1. år: Prognosen beregnes som i opstartsåret, men reguleres i forhold til det kendte faktiske forbrug
  2. år: Prognosen beregnes som 1. år, men reguleres i forhold til dit forbrug
  3. år: Prognosen fastsættes ud fra dit forbrug 1. år med fjernvarme
  4. år: Prognosen beregnes som gennemsnittet af dit forbrug 1. og 2. år med fjernvarme
  5. år: Prognosen beregnes som gennemsnittet af dit forbrug i 1., 2. og 3. år.

Herefter fastsættes din faste fjernvarmepris altid ud fra gennemsnittet af, hvor meget varme, du har brugt de sidste tre år.

Hvis dit forbrug ændrer sig

Hvis dit forbrug ændrer sig markant, for eksempel fordi du bygger til eller energirenoverer, kan vi ændre den prognose, din regning er baseret på. Tag kontakt til Vestforbrænding og medsend dokumentation for ændringerne i dit varmeforbrug, så hjælper vi dig med at ændre prognosen.

Tjek dit forbrug

Du kan tjekke dit forbrug på eforsyning.dk