Gå til main indhold

Fordele ved fjernvarme

Der er mange gode grunde til at skifte til fjernvarme fra Vestforbrænding fra olie eller gas. Her får de fire af dem.

Billede af en villavej

1. Billigt

Som kunde hos os får du varme til yderst konkurrencedygtige priser ved at blive en del af et fællesskab. Skifter du fra naturgas eller olie til fjernvarme, kan du opnå betydelige besparelser - ikke mindst i lyset af de stigende energipriser. Som kommunal virksomhed, må vi ikke have overskud. Det betyder, at indtægterne fra fjernvarmesalget bliver brugt til at fastsætte prisen på fjernvarme året efter. Vestforbrænding har over de seneste mange år haft stabilt lave priser, og ifølge Energitilsynet er vi blandt de fjernvarmeselskaber, der tager den laveste pris for fjernvarmen. Vælger du vores kommende standardordning med abonnement er det også billigt at koble dig på. Etableringsomkostninger bliver kun ca. 15.000 kr. (for op til 50 meter stikledning), hvis du takker ja til fjernvarme, når vi er i dit område.

Tjek din fjernvarmepris i vores beregner
  

2. Nemt og bekvemt

Skru op og ned på termostaten. Det er stort set det eneste, du skal gøre, når du har fået fjernvarme i boligen. Dit forbrug bliver aflæst af Vestforbrænding helt automatisk via den måler, vi sætter op hos dig. Du kan desuden følge dit forbrug online. Fjernvarmeveksleren er stort set vedligeholdelsesfri og har en lang levetid på mindst 20 år. Installationen er lydløs, uden lugtgener og den fylder meget lidt. Vi tilbyder fra 1. januar 2023 en standardordning til nye kunder, så vi ejer din fjernvarmeenhed i huset og står for alt installation og vedligehold. 

3. Fremtidssikret og stabil

Vores varmeforsyning er meget sikker, og der er stort set aldrig driftstop. Affald bliver genereret hver dag året rundt, og der er derfor altid affald til forbrænding og dermed til varmeproduktion. Fjernvarme er en velafprøvet teknologi. Det er en effektiv og sikker opvarmningsmetode, der understøtter brugen af vedvarende energi og giver mulighed for at anvende fremtidens grønne energikilder. Det betyder tryghed for levering af varme – både i dag og i morgen. 

4. Klimavenligt 

CO2-forbruget til opvarmning af en ejendom bliver reduceret med cirka 75 %, hvis du skifter fra gas til fjernvarme. Vestforbrænding udnytter overskudsvarmen fra affaldsforbrænding til at producere fjernvarme, og løser dermed to miljøudfordringer - affald og varme – på én gang. Når vi udvider fjernvarmenettet kommer vi til at supplere affaldsvarmen med overskudsvarme fra virksomheder og rensningsanlæg - men også for eksempel sol og vind kan supplere varmeforsyningen.

Når det er skrevet, så udleder affaldsforbrænding CO2.Derfor har Vestforbrænding planer om at etablere et CO2-fangstanlæg inden 2030.

Kan jeg få fjernvarme - søg på din adresse

Ansøg om at få fjernvarme fra Vestforbrænding