Gå til main indhold

Kunde hos os

Som fjernvarmekunde hos Vestforbrænding får du varme til konkurrencedygtige priser. Vores forsyning er meget sikker, da vi omdanner affald til energi hver dag året rundt. Dertil kommer, at der sjældent sker nedbrud eller driftsstop.

Billede af en villavej

Der er mange gode grunde til at skifte til fjernvarme fra olie eller gas. Her får de fire af dem:

1. Konkurrencedygtige priser

Vores fjernvarmekunder får varme til yderst konkurrencedygtige priser. Skifter du fra naturgas eller olie til fjernvarme, vil du kunne opnå betydelige besparelser -  ikke mindst i lyst af de stigende energipriser. Som kommunal virksomhed må vi ikke have overskud. Det betyder, at indtægterne fra fjernvarmesalget bliver brugt til at fastsætte prisen på fjernvarme året efter. Vestforbrænding har over de seneste år løbende sat fjernvarmeprisen ned, og ifølge Energitilsynet er vi blandt de fjernvarmeselskaber, der tager den laveste pris for fjernvarmen (www.energitilsynet.dk).

2. Fremtidssikret varmeforsyning

Vores varmeforsyning er meget sikker. Affald bliver genereret hver dag året rundt, og der er derfor altid affald til forbrænding og dermed til varmeproduktion. Dertil kommer, at der yderst sjældent sker nedbrud og driftsstop. Fjernvarme er en velafprøvet teknologi. Det er en effektiv og sikker opvarmningsmetode, der understøtter brugen af vedvarende energi og giver mulighed for at anvende fremtidens brændsler og energikilder. Stort set alle former for brændstoffer og energikilder kan anvendes til at levere varme ud i fjernvarmerørene. Det betyder tryghed for levering af varme – både i dag og i morgen.

3. Miljøvenlig varme

CO2 -forbruget til opvarmning af en ejendom bliver reduceret med 75 %, hvis du skifter fra gas til fjernvarme. Vestforbrænding udnytter overskudsvarmen fra affaldsforbrænding til at producere fjernvarme, og løser dermed to miljøudfordringer – affald og varme – på én gang. 4. Fjernvarme er nem varme

Skru op og ned på termostaten. Det er stort set det eneste, du skal gøre, når du har fået fjernvarme i boligen. Dit forbrug bliver aflæst af Vestforbrænding helt automatisk via den måler, vi sætter op hos dig. Du kan desuden følge dit forbrug online med en personlig adgangskode. Fjernvarmeveksleren er stort set vedligeholdelsesfri og har en lang levetid på mindst 20 år. Installationen er lydløs, uden lugtgener og den fylder meget lidt.

Ansøg om at få fjernvarme fra Vestforbrænding