Gå til main indhold

Leveringsbestemmelser

Vores leveringsbestemmelser viser, hvad du kan forvente af din fjernvarme, og med hvilket tryk og hvilken temperatur du modtager den. Dertil kan du læse om ansvars- og forsikringsforhold, ejerskab af ledninger, krav til anlæg mv.

Forbrændingsanlæg med skorsten og store rør

Leveringsbestemmelser

I vores leveringsbestemmelser kan du blive klogere på en række forhold omkring fjernvarmelevering. Du kan blandt andet læse om tekniske forhold, drift og vedligeholdelse, forsikring, varmeinstallationer og etablering af målerudstyr.

Se almindelige leveringsbetingelser gældende fra 2023

Se Vestforbrændings tekniske bestemmelser

 

 

Sådan finder du din zone

For at få fjernvarme skal din bolig eller dit erhverv ligge i et fjernvarmegodkendt område. På dette kort kan du indtaste dine oplysninger og se, hvilken zone du hører til.

Når du kender din zone, kan du nedenfor finde det tilslutningsdiagram, der gælder for dit område. Tilslutningsdiagrammet er en oversigt over en typisk installation i dit område inklusiv gloseliste, som du kan bruge til din personlige orientering. Din VVS-installatør behøver det også forud for rørarbejdet.

Vestforbrænding kræver, at kundens anlæg er installeret professionelt, og det betyder, at din VVS'er skal sende sin plan for varmeinstallationen til godkendelse hos os.

Tilslutningsdiagram – bilag 1 Leveringsbetingelser zone 1 (PDF)

Tilslutningsdiagram – bilag 2 Leveringsbetingelser zone 2 (PDF)

Tilslutningsdiagram – bilag 3 Leveringsbetingelser zone 4 (PDF)

Bilag

Vestforbrænding anbefaler anlæg til produktion af varmt vand udført på måder som opretholder god vandkvalitet med korrekt temperatur og samtidig giver laveste fjernvarmereturtemperatur tilbage til værket.

Generelt skal anlæg for produktion af varmt brugsvand tilsluttes primær fjernvarme bortset fra i zone 4, hvor det kun tillades tilsluttet på sekundærside.

På bilag 4 til 8 er vist en række forslag anlægsopbygninger, som der er gode erfaringer med og som derfor anbefales.

Det skal bemærkes at ønsket om evt. Legionellabekæmpelse med fjernvarmeforsyning ikke i alle tilfælde kan imødekommes og det anbefales derfor bygningsejeren selv at etablere de nødvendige foranstaltninger.


Bilag 4 Eksist. / ny varmtvandsbeholder tilsluttet fjernvarme

Bilag 5 Varmtvandsbeholder med spiral (fjv-model)

Bilag 6 Ladekreds på forrådsbeholder

Bilag 7 Varmtvandsbeholdere i seriemodstrøm

Bilag 8 Små anlæg for boligenhed

 

Ledningsdeklaration

Så snart Vestforbrænding skal lægge fjernvarmerør uden for egen matrikel, skal det tinglyses. En ledningsdeklaration er en angivelse af, hvor der ligger ledninger, om det er stik- eller hovedledninger og hvem, der ejer ledningerne.