Gå til main indhold

Spørgsmål og svar

Her på siden finder du et overblik over de spørgsmål, vi oftest får om fjernvarme. Besvarer vi ikke dit spørgsmål her, så er du meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Når du venter på fjernvarme

Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Søg på din adresse og se, om du bor i et område, hvor kommunen har godkendt fjernvarme fra Vestforbrænding - eller om du er en del af kommende områder. Du kan også skrive dig op til at blive orienteret, når der er nyt.

Hvorfor er fjernvarme værd at vente på

Vi arbejder så hurtigt vi kan, men det tager tid. Det er et kæmpe arbejde at lægge over 400 km. rør og tilslutte 30.000 nye husstande.

Til gengæld er det værd at vente på. Fjernvarmen fra Vestforbrænding er billig i forhold til alternativerne, og så er det nemt; Vi sørger for både installation og vedligehold. Desuden er varmeprisen fra Vestforbrænding meget stabil, og kunderne har ikke oplevet prisstigninger som følge af høje gas- og el-priser. Endelig er fjernvarme en klimavenlig varmeform, der er baseret på affald.

Hvad gør jeg, hvis gasfyret står af, inden fjernvarmen kommer?

Hvis dit naturgasfyret går i stykker, mens du venter på fjernvarmen, kan du låne et genbrugsfyr fra 2023.

Du står selv for at hente og installere det brugte fyr. Genbrugsordningen kan bruges af alle, der opfylder følgende krav:

  • Du er gaskunde og har adresse i et fjernvarmegodkendt område - tjek her
  • Du har underskrevet en tilslutningserklæring om at overgå til fjernvarme fra Vestforbrænding
  • Du anvender en autoriseret VVS-installatør til installation og idriftsættelse

Skriv til tilslutning@vestfor.dk

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Vestforbrændings varmeproduktion kommer fra forbrænding af affald indsamlet i vores 19 ejerkommuner. På de koldeste dage supplerer vi med naturgas, og i alt bliver til ca. 5% . Når vi udbygger fjernvarmenettet, skal varmeproduktionen udbygges med overskudsvarme fra bl.a. industri og spildevandsanlæg. Derfor kommer gasandelen ikke til at stige - tværtimod. Og priserne forbliver bliver stabilt lave.

Når du overvejer fjernvarme 

Hvad koster det at komme på fjernvarme?

Hvis du tilslutter dig fjernvarme fra start i en kampagneperiode, vil det koste 15.000 kroner inklusiv moms for en stikledning til dit hus (op til 50 meter). Det koster 2.500 kr. per ekstra meter inkl. moms efter 50 meter.

Herefter kan du betale et abonnement på 3.500 kr. om året, så du slipper for selv at investere ca. 40.000 kr. i en fjernvarmeunit og betale for løbende vedligehold. For et standardhus på 130 kvm bliver den årlige udgift cirka 15.500 kroner inklusiv forbrug. 

Prøv vores beregner og se, hvad du kan spare på at skifte til fjernvarme 

Siger du nej i første omgang men ombestemmer dig, så bliver det væsentligt dyrere, cirka 45.000 kroner, fordi vi skal have graveholdet ud igen. Vi kan ikke give et tidsestimat på. hvornår det blive rmuligt at blive koblet på igen.

Kontakt Vestforbrændings salgsafdeling på e-mail; tilslutning@vestfor.dk

 

Afkobling af gas hos Evida

Du skal også betale et gebyr for at blive afkoblet din gamle gasforsyning. Det er Evida, der administrerer afkoblingen. Her kan du også søge om at få dækket udgiften i deres afkoblingspulje

Hvorfor vælge fjernvarme fra Vestforbrænding?

Det er der fire væsentligste grunde til:

  1. Det er billigt, og vi har haft stabile og lave priser i de seneste mange år
  2. Det er nemt. Du skruer op og ned for termostaten. Vi klarer resten.
  3. Det er fremtidssikret og stabilt - og forskellige grønne energiformer kan supplere affaldsvarmen fremover. 
  4. Det er klimavenligt, og du sparer CO2. Senest 2030 er fjernvarmen helt klimaneutralt, når vi begynder at fange CO2 fra anlægget

Læs mere om dine fordele 

Hvordan ansøger jeg om fjernvarme?

Hvis du bor i et område, der er godkendt til fjernvarme skal du udfylde en ansøgning på Vestforbrændings hjemmeside: Ansøgning om fjernvarme

dette kort kan du se, om du bor i et område, hvor kommunen har godkendt, at der forsynes med fjernvarme (markeret med blå).

Hvordan omregner jeg mit forbrug til MWh?

Fjernvarme afregnes i MWh. Derfor skal du omregne dit årlige forbrug af olie- eller naturgas til MWh for at få et estimat på, hvor stor din årlige fjernvarmeregning bliver.


Omregningen af dit årlige forbrug til MWh afhænger af, hvilken type kedel du har:


Ikke kondenserende gaskedel: Årligt naturgasforbrug i m3 X 0,0099 = MWh fjernvarme årligt.


Kondenserende gaskedel: Årligt naturgasforbrug i m3 X 0,011 = MWh fjernvarme årligt.


Oliekedel: Årligt olieforbrug i liter X 0,01 = MWh fjernvarme årligt.

Typisk har et standard størrelse hus (130m2) et forbrug på 18 MWh.

Kan jeg få en stikledning og vente med installationen i huset?

Nej. Af hensyn til drift af fjernvarmenettet, skal der være forbrug på ledningen indenfor et halvt år, ellers risikerer vi, at vores net ruster væk pga. urenheder, der samler sig i rørene.

Kan jeg få fjernvarmen senere - når I er færdige på min vej?

Du  kan godt blive koblet på fjernvarmen senere, men det er med risiko for, at tilslutningsprisen vil være højere, og tidshorisonten for udførsel af gravearbejde mv. er ubekendt. Vi vil derfor altid anbefale, at du bliver koblet på, når vi er i dit område.

Kan jeg have en anden energikilde ved siden af fjernvarmen fra Vestforbrænding?

Ja, det kan man godt. 

Når du er ved at få fjernvarme

Hvad sker der med min have?

Vi graver cirka én meter bred rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Vi reetablerer din have og forlader området, som det så ud, da vi startede.

Hvad sker der med mit hus?

Vi borer et hul i dit hus og trækker rørene gennem og lukker til. På ydersiden af huset kommer der evt. et lille skab, hvor vi har adgang til at slukke for varmen i nødstilfælde. Der, hvor dit fyr står i dag, installerer vi en fjernvarmeunit og fjerner det gamle fyr (hvis du vælger abonnementsordningen). Alternativt kan du selv få en VVS'er til det. 

Det tager en dag at skifte ud, så du mangler kun varme i nogle timer. Vi ændrer ikke på radiatorer eller andet i dit hus.

   

Hvad er en fjernvarmeunit? Og hvor stor er den?

Dit gasfyr (eller andet fyr) bliver erstattet af en fjernvarmeunit. Den består af en varmeveksler til opvarmning af centralvarmevand til rumopvarmning og en varmeveksler/varmtvandsbeholder til varmt brugsvand.

Unitten er væghængt og af ca. samme størrelse som det eksisterende naurgasfyr. 

Hvordan afmelder jeg min gas

Gasnetleverandøren, Evida, har lavet en hjemmeside, hvor du kan afmelde din naturgasforsyning. Her er et link: Vil du opsige din gasforsyning? (evida.dk)

Hvordan melder jeg ny varmeforsyning til BBR-registeret?

Du skal huske at ændre din varmeforsyning i BBR-registret. Det gør du her: Ret BBR-oplysninger

Hvad gør jeg, hvis jeg har en olietank?

Det er vigtigt, at din olietank bliver sløjfet efter reglerne. Den skal tømmes helt for olie  og herefter fjernes, eller (specielt for nedgravede tanke) påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afmonteres, og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken. Husk også at meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan det er sket. 

Kunden er selv ansvarlig for at fjerne olietanken korrekt og betale omkostningerne for tømning, afblænding og eventuel bortskaffelse. 

Kan jeg få tilskud fra afkoblingsordningen?

Afkoblingsordningen giver private beboelser mulighed for at få dækket det gebyr, som Evida opkræver for at nedtage gasmåler og koble en husstand, der er opvarmet med gasfyr, fra gassystemet, hvis kunden ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ varmekilde.

Ordningen åbner igen den 10. maj 2023. 

Læs mere om ordningen, hvem der kan søge og hvordan man gør her: 

Afkoblingsordningen for 2023 åbner på ny den 10. maj 2023. | Energistyrelsen (ens.dk)

Når du har fjernvarme

Hvad koster fjernvarmen i forbrug?

Vi har gennem de seneste mange år haft lave og stabile priser på varme. Se alle priser her: Priser og gebyrer

Hvordan skal jeg forstå min regning?

Har du spørgsmål til din regning, kan du se svarene her: Forstå din regning

Hvem ejer rørene i jorden?

Hoved - og stikledninger ejes af Vestforbrænding I/S frem til og med ventilerne på fremløb og retur.

Hvem ejer fjernvarmeunitten? Og hvad hvis jeg flytter?

Hvis du vælger en standardaftale, ejer Vestforbrænding din fjernvarmeunit, og vi står for installation, vedligehold og service. Det betaler du 3.500 kroner for om året. 

Hvis du sælger dit hus, kan den nye ejere overtage abonnementsordningen. Hvis de ikke ønsker det, henter vi fjernvarmeunit, og de må selv installere en ny.  

Du kan også vælge selv at eje din fjernvarmeunit og sørge for installation og vedligeholdelse af unitten og aftaler med en VVS'er. Det er et fåtal, der vælger denne løsning.

 

Kan jeg tegne en serviceordning på min fjernvarmeunit hos Vestforbrænding?

Hvis du har en abonnementsordning (Model A), står vi for alt service og vedligehold.

Har du valgt model B, hvor du ejer din egen unit, kan du også vælge at tegne en serviceaftale på unitten. Kontakt Vestforbrænding på e-mail: fjernvarmepost@vestfor.dk  

Hvem kontakter jeg hvis der er problemer med min fjernvarmeforsyning?

Du kan tilmelde dig vores SMS service og få informationer om driftsforstyrrelser. Følg dette link: Fjernvarmeproblemer? Tilmeld SMS-service her

Fandt du ikke svar på det ønskede? Så kontakt os på e-mail vestfor@vestfor.dk eller telefon 70 25 70 60

.