Genbrugsstationer

På genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere mange forskellige typer af affald - dog ikke dagrenovation og madaffald. Så sørger vi for den mest miljørigtige behandling og den bedste udnyttelse af ressourcerne i affaldet.