Gå til main indhold

Regler for brug af genbrugsstationer

Når du afleverer erhvervsaffald på genbrugsstationerne, er der forskellige regler, du skal overholde. Her på siden får du et overblik over, hvad du skal være opmærksom på.

Genbrugsstation med mange forskellige sorte containere placeret på stort område

Virksomheder skal betale

Din virksomhed skal betale for at aflevere affald på genbrugsstationen. Vestforbrænding scanner bilens nummerplade, når du kører ind på pladsen, og opkræver hver måned for antallet af gange, I har besøgt en genbrugsstation. Fakturaen bliver sendt til virksomhedens digitale postkasse. Du kan se de aktuelle priser her.

Affald skal afleveres i køretøjer på højst 3.500 kg. Reglen er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt at sikre plads i containerne til alle brugere. Cykel med trailer kan også benyttes, når du afleverer affald.

Sortering i 30 typer affald

Du kan sortere dit affald i mere end 30 forskellige fraktioner, som er afbilledet på piktogrammer i forskellige farver. Ca. 82% af affaldet bliver i øjeblikket genanvendt, men målet i de kommende år er, at endnu mere affald fra genbrugsstationerne bliver genanvendt. Pladspersonalet kan hjælpe dig med at sortere dit affald korrekt.

Klunsning forbudt

Det er forbudt at klunse, det vil sige at tage affald med hjem. Flere genbrugsstationer har dog genbrugsbutikker, hvor du enten kan hente, bytte eller købe gode genbrugelige effekter, der er blevet afleveret på genbrugsstationen. Nogle genbrugsstationer har også specielle containere eller områder, hvor borgere frit kan tage genbrugseffekter med sig hjem.

Klare plastsække - ikke sorte

For at sorteringen af affaldet bliver så god som mulig, modtager vi kun affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Det giver vores servicemedarbejdere bedre mulighed for at give dig vejledning om sortering af dit affald.

Eternit skal være emballeret

Eternit skal være emballeret i lukket plast-emballage, når det afleveres på genbrugsstationen, for at undgå risiko for spredning af asbestfibre.

Døgnåbne genbrugsstationer

Det er muligt at aflevere affald uden for normal åbningstid på genbrugsstationerne i Ballerup, Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup og Stenløse (Egedal). For at benytte genbrugsstationerne uden for normal åbningstid skal du tilmelde dig den station, du vil benytte. Du tilmelder dig ordningen her.

Når du har tilmeldt dig adgang til genbrugsstationen uden for normal åbningstid, modtager du en mail med vejledning om, hvordan du får adgang.

Det modtager vi ikke

  • Dagrenovation og andet letfordærveligt affald
  • Radioaktivt affald
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Støvende asbest
  • Nogle genbrugsstationer modtager endvidere ikke medicinaffald og farligt affald fra virksomheder