Gå til main indhold

Regler for privatpersoners brug af genbrugsstationer

Borgere i Vestforbrændings ejerkommuner kan aflevere affald på alle vores genbrugsstationer. På genbrugsstationerne får du hjælp til sorteringen af vores servicemedarbejdere. Her på siden får du et overblik over de regler, der gælder på pladserne for privatpersoner.

Overblik over en genbrugsstation med containere og en bil på vej med affald.

Gratis at indlevere affald for borgere

For borgere  er det gratis at aflevere affald på Vestforbrændings 24 genbrugsstationer. Der gælder andre regler for erhvervskunder/virksomheder, der afleverer affald til genbrugsstationerne. Se reglerne for erhvervskunder her

Affald skal afleveres i køretøjer på højst 3.500 kg. Reglen er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt at sikre plads i containerne til alle brugere. Cykel med trailer kan også benyttes, når du afleverer affald.

Sortering i 30 typer affald

Du kan sortere dit affald i mere end 30 forskellige fraktioner, som er afbilledet på piktogrammer i forskellige farver. Ca. 82% af affaldet bliver i øjeblikket genanvendt, men målet i de kommende år er, at endnu mere affald fra genbrugsstationerne bliver genanvendt. Pladspersonalet kan hjælpe dig med at sortere dit affald korrekt.

Klunsning forbudt

Det er forbudt at klunse, det vil sige at tage affald med hjem. Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor borgere frit kan tage affald med sig hjem.

Klare plastsække - ikke sorte

For at sorteringen af affaldet bliver så god som mulig, modtager vi kun affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Det giver vores servicemedarbejdere bedre mulighed for at give dig vejledning om sortering af dit affald.

Eternit skal være emballeret

Eternit skal være emballeret i lukket plast-emballage, når det afleveres på genbrugsstationen, for at undgå risiko for spredning af asbestfibre.

Døgnåbne genbrugsstationer

Det er muligt at aflevere affald uden for normal åbningstid på genbrugsstationerne i Ballerup, Herlev, Hillerød, Gentofte og Stenløse (Egedal). For at benytte genbrugsstationer uden for normal åbningstid skal du tilmelde dig den station, du vil benytte. Du tilmelder dig ordningen her.

Når du har tilmeldt dig adgang til genbrugsstationen uden for normal åbningstid, modtager du en mail med vejledning om, hvordan du får adgang.

Det modtager vi ikke

  • Dagrenovation og andet letfordærveligt affald
  • Radioaktivt affald
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Støvende asbest
  • Nogle genbrugsstationer modtager endvidere ikke medicinaffald og farligt affald fra virksomheder