Gå til main indhold

Spørgsmål og svar om ændrede åbningstider for Egedals genbrugsstationer

Er det kun i sommerferieperioden, at der er indført lukkedage?

Nej der er faste lukkedage hele året. Husk at Egedal Kommune har tre genbrugsstationer og der er altid to genbrugsstationer der har åbent.

Er der stadig en lukkedag, når vi går over til vinterkøreplanen?

Ja der er faste lukkedage hele året. Husk at Egedal Kommune har tre genbrugsstationer og der er altid to genbrugsstationer der har åbent.

Hvordan tilmelder jeg mig døgnåben på Stenløse Genbrugsstation?

Du kan læse mere på www.egedalsorterer.dk, under genbrugsstationer, om hvordan du tilmelder dig.

Hvor lang tid tager det fra jeg er tilmeldt døgnåben på Steløsen Genbrugsstation og til adgangen virker?

Det burde virke med det samme, da det sker digitalt. Men der kan ikke udelukkes en forsinkelse.

Hvorfor åbner porten ikke i Stenløse når der er døgnåbent?

Du skal være tilmeldt denne ordning. Du kan læse mere på www.egedalsorterer.dk, under genbrugsstationer, om hvordan du tilmelder dig.

Gælder lukkedagen også for erhverv?

Ja lukkedage gælder også erhverv. Erhverv kan ligesom private tilmelde sig døgnåben.

Må jeg aflevere farligt affald på Stenløse Genbrugsstation på den ubemandede dag?

Nej det er kun muligt at aflevere farligt affald, når genbrugsstationerne er bemandet.

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har spørgsmål mht. hvilken container mit affald skal ifm. døgnåbent på Stenløse genbrugsstation?

Der er ikke nogle på arbejde på dette tidspunkt. Spørg en anden på pladsen, hvis der er andre, ellers må du vente til der kommer bemanding på igen.

Har alle tre genbrugsstationer lukkedage i Egedal Kommune?

Ja men på forskellige dage, så der altid er to genbrugsstationer åbent.

Hvilken indflydelse får lukkedage og ændret åbningstider på taksterne?

Du vil stadigvæk se en stigning i taksten for genbrugsstationer, da denne takst ikke er i balance. Men disse tiltag reduceret stigningen med ca. 62 kr. pr. husstand for et helt år.

Hvorfor indføres der lukkedage og ændret åbningstid?

Genbrugsstationerne rigtig dyre at have, men bliver også brugt flittigt. Vi indfører disse ændringer for at holde udgifterne nede.

Hvornår starter den nedsatte åbningstid?

Først fra den 1. november til og med 28. februar. Her er åbningstiden 10-17, når der ikke er lukkedag.

Hvem har bestemt disse ændringer?

Det blev vedtaget på Teknik – og Miljøudvalget december 2019.