Spørgsmål og svar

Her på siden har vi samlet de mest hyppigt stillede spørgsmål om genbrugsstationerne. Har du yderligere spørgsmål, står vores kundeservice klar til at hjælpe dig.

Hvorfor disse regler?

Miljøministeren indgik den 1. juli 2011 en aftale med de øvrige forligsparter (V, S, DF, SF, K og R) bag affaldsreformen om, at de daværende regler om erhvervs tvungne betaling til de kommunale genbrugsstationer pr. 1. januar 2012 blev ændret til en frivillig tilmeldeordning.

Hvilket lovgrundlag?

Affaldsbekendtgørelsen pålægger kommunerne at give virksomhederne adgang til kommunernes genbrugsstationer. Der skal opkræves et gebyr hos de virksomheder, der benytter sig af genbrugsstationerne, og siden 1. januar 2012 er det sket i form af en tilmeldeordning.

Hvem står for tilmeldeordningen?

18 af Vestforbrændings ejerkommuner har etableret en fælles ordning, hvor der er ens gebyrer for brug af genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne.

Vestforbrænding administrerer tilmeldeordningen på vegne af ejerkommunerne. De indbetalte penge sendes videre til kommunerne for at dække en del af deres omkostninger til drift og bemanding af genbrugsstationerne.

Er administrationsgebyr og genbrugsstationsgebyr det samme?

Nej, det er to forskellige gebyrer, som betales for to forskellige ydelser. De fleste virksomheder skal betale administrationsgebyr til kommunen, uafhængigt af hvad virksomhederne gør med deres affald. Genbrugsstationsgebyret skal kun betales af de virksomheder, der benytter genbrugsstationerne.

Hvem fastsætter priserne?

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der vedtager gebyrerne på baggrund af et oplæg fra Vestforbrænding.

Hvorfor er der forskellige priser rundt omkring i landet?

Prisforskellene kan bygge på forskelle i service og omkostninger til drift af genbrugsstationer, en anden beregningsmodel eller en anden gebyrstruktur.

Kan min virksomhed benytte genbrugsstationer i andre kommuner?

Ja, med de nye regler, kan din virksomhed benytte alle genbrugsstationer i hele Danmark. Men du skal være opmærksom på, at du altid skal betale til den kommune eller det selskab, der driver genbrugsstationen.

Hvilken slags affald opkræves der betaling for?

Alt affald afleveret af en virksomhed. Som virksomhed skal du betale for at få adgang til genbrugsstationen – uanset hvor affaldet kommer fra, og hvilken slags affald det er.

Skal jeg betale ekstra for at have en trailer med?

Nej. Traileren er inkluderet i prisen, både når du har købt årskort, og når du har købt engangsbillet.

Hvorfor er der forskellige gebyrer afhængig af biltyper?

Undersøgelser viser, at der er forskel på mængder og besøgsfrekvenser for de forskellige biltyper. Gebyrerne er fastsat for at imødekomme disse forskelle, så der er sammenhæng mellem pris og mængden af affald.

Hvilken betalingskategori hører mit køretøj under?

Køretøjerne opdeles efter biltype i tre hovedkategorier; personbiler, kassebiler og ladvogne. Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori, dit køretøj tilhører, kan du se i vejledningen eller kontakte Kundeservice.

Hvilke kreditkort kan jeg bruge til betaling?

Når du køber årskort eller engangsbillet, kan du betale med Dankort, VISA/Dankort og internationale kort (f.eks. MasterCard) – dog ikke Diners.

Årskort eller engangsbillet?

Årskortet er tænkt som en brugervenlig løsning for de virksomheder, som ofte benytter genbrugsstationerne med den samme bil. Hvis man kun sjældent benytter genbrugsstationerne, kan det økonomisk set bedre betale sig at købe engangsbilletter via SMS-betaling.

Generelt

Jeg er en offentlig virksomhed og har ikke noget kreditkort, hvordan betaler jeg?

Du kan tilmelde og oprette din virksomhed ved at bruge EAN. Kontakt venligst Kundeservice på 70 22 40 10.

Hvad sker der, hvis jeg bruger genbrugsstationen uden at betale?

Det er ulovligt, og din virksomhed kan blive politianmeldt. Hvis du møder kontrollen uden at have betalt, vil du endvidere blive pålagt 150 kr. i ekstrabetaling oven i den ordinære betaling til dækning af den øgede administration.

Er det kun biler op til 3.500 kg + evt. trailer der har adgang til genbrugsstationerne?

Ja, ifølge affaldsbekendtgørelsens § 40, stk. 2 skal kommunerne begrænse adgangen til genbrugsstationerne til indregistrerede biler op til 3.500 kg + trailer.

Jeg ønsker ikke at bruge genbrugsstationen. Hvordan kommer jeg af med mit affald?

Tilmeldeordningen er et tilbud til virksomhederne, så du kan frit vælge en anden løsning end de kommunale genbrugsstationer, hvis du skal af med din virksomheds affald. Bemærk; du må ikke benytte de ordninger, der er målrettet og betales af husholdningerne.

Du kan fx vælge at tage kontakt til en privat transportør/godkendt indsamler og aftale afhentning eller anvende en privat genbrugsstation.

Find en godkendt indsamler i Miljøstyrelsens affaldsregister