Gå til main indhold

Ledningsmester til Fjernvarme Drift og Vedligehold

Ledningsmester til Fjernvarme Drift og Vedligehold

 

Vestforbrænding søger en Ledningsmester, som kan være med til at styrke og sikre vores arbejde med drift og vedligehold af Vestforbrændings fjernvarmenet.  

 

Om Jobbet
Som Ledningsmester bliver du en del af afdelingen Fjernvarme Drift & Vedligehold, hvor du til dagligt refererer til Driftslederen, og arbejder tæt sammen med den anden Ledningsmester. På Vestforbrænding er vi 340 medarbejdere, hvoraf 13 bliver dine nærmeste kolleger. Din vigtigste opgave er at sikre, at vores fjernvarmenet altid er driftsklart, og at alle opgaver inden for vedligehold udføres hurtigt og effektivt med mindst mulige gener for fjernvarmekunderne.

I det daglige har du og den anden Ledningsmester, i samarbejdet med Driftslederen samt seks fjernvarmeteknikere og en målertekniker, ansvar for at planlægge og udføre vedligehold af vores spidslastcentraler, vekslerstationer, pumpestationer og ledningsnettet. Du er med til at sikre kontakt med, og styring af eksterne entreprenører, indhentning af tilbud, udarbejdelse af kravspecifikationer ifm. kontrakter, rammeaftaler m.v. samt udarbejde investeringsanmodninger ifm. projekter samt styring og opfølgning på økonomi i denne forbindelse. Din arbejdsplads er dels på kontor og dels ude i marken, hvor du er en aktiv del af vores vedligeholdsteam. Fjernvarmenettet drives af vores kolleger i Produktion, og her skal du og dine kommende kolleger i Fjernvarme Drift & Vedligehold yde en indsats med at hjælpe kontrolrum med at sikre driften af nettet døgnet rundt, hvorfor du, efter endt oplæring, vil indgå i rådighedsvagten.

Derudover bliver dine opgaver blandt andet at:  

 

 • sikre kontakt til myndighederne mhp. anlægsgodkendelse (Spidslastkedler, trykbeholdere, varmecentraler osv.) samt planlægning af lovlige eftersyn m.v.
 • samarbejde med Team Flyverstik om etablering af nye kunder samt reparationer på nettet
 • vidensdeling med øvrige afdelinger og områder.
 • sikre reklamation- og garantisager over for vores leverandører.
 • medvirke til forbedring af miljø og arbejdsmiljø.

 

Om dig

 

 • du er Maskinmester eller har en lignende teknisk baggrund - gerne suppleret med viden om drift og vedligehold af fjernvarme

 

 • du har erfaring med drift og vedligehold fra proces- eller forsyningsvirksomheder
 • du har erfaring inden for styrings- og reguleringsteknik
 • du er en erfaren bruger af IT
 • du har kørekort til personbil
 • du går op i at sikre god kommunikation og service, både over for dine kolleger og vores kunder.

Er du interesseret?

Så send din ansøgning med CV via vores hjemmeside, så vi har den 22. november 2020. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Driftsleder Gavino Congiatta på telefonnr. 44857000

 1. samtale afholdes den 25. november
 2. samtale afholdes den 27. november

Forventet start 1. januar 2021

Alle ansøgninger vil blive behandlet med fortrolighed.

Vi tilbyder

En spændende arbejdsplads i konstant udvikling, erfarne kolleger, højt humør og teamånd. Gode personalegoder i form af Idræts- og Personaleforening og gode kantineforhold

Du tilbydes en lønpakke der matcher kravene til stillingen med en attraktiv pensionsordning.
Hos Vestforbrænding er der fokus på både faglig og personlig udvikling med mulighed for deltagelse i intern og ekstern uddannelse.

 

Om os

Vestforbrænding giver god energi videre. Vi er Danmarks største affaldsselskab, og vi gør en forskel for miljø, borgere og virksomheder. Det er vores fineste opgave at indsamle, genanvende og behandle affald miljømæssigt og økonomisk forsvarligt. Som medarbejder hos Vestforbrænding er du med til at gøre en forskel for miljø, borgere og virksomheder. Derfor søger vi medarbejdere med ambitioner. Medarbejdere, som er klar til at levere de resultater, der skal bringe os videre mod en mere bæredygtig fremtid ved at sikre optimal udnyttelse af affald, materiale- og energiressourcer.