Gå til main indhold

Programleder til portefølje af grønne fjernvarmeprojekter


Kan du se dig selv som spillende træner for et team af projektledere, der alle håndterer projekter i millionklassen, og som bidrager væsentligt til Danmarks grønne omstilling? Så kig med her, hvor vi søger efter en erfaren Programleder, som magter at stå i spidsen for en portefølje af projekter, som er samlet under en overordnet bevilling eller et geografisk område.

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsenergiselskab. Vi bistår 19 kommuner, 1 mio. borgere og 60.000 virksomheder med den grønne omstilling, og i tæt samarbejde med kommunerne står vi for omfattende udvidelser af fjernvarmenettet, så vores kunder kan tilbydes miljørigtige løsninger med betydelige klimagevinster.

Vi leder efter en erfaren programleder/senior projektleder, som har lyst til at varetage overordnet ansvar for en større portefølje af projekter. som typisk indeholder fjernvarmeprojekter samt overskudsvarme- og lagringsprojekter.


Opgaverne

Med helikopterblik for det overordnede program, som huser adskillige selvstændige projekter, får du til opgave at bistå sektionslederen for Fjernvarmeprojekter med at sikre en ensartet og struktureret gennemførelse af den samlede portefølje af projekter i programmet efter Vestforbrændings projektmodel.

Du får til opgave at styre og afrapportere fremdrift, kvalitet og økonomi for det samlede program samt tage selvstændigt ansvar for opfølgning på de individuelle delprojekter. Programkoordinatoren afstemmer således med sektionslederen, samtidigt med at der samarbejdes tæt med de enkelte projektledere i programmet. Programkoordinatoren skal forestå følgende:

• Budgetopfølgning og økonomistyring for Programmet – herunder samlet overblik over programmets delprojekter

• Opfølgning på fremdrift og overholdelse af tidsplaner for alle delprojekter i programmet – herunder løbende ajourføring af programmets overordnede tidsplan

• Sikre at regler, forpligtelser og leverancer efterleves for det samlede program. Herunder også forpligtelser i forhold til udbud og indkøb af varer og ydelser, samt at anlægsarbejder overholdes

• Vurdering af behovet for udvikling af kvalifikationer i projektgruppen

• Rapportering, status og oplæg til beslutninger i styregruppen og Vestforbrændings direktion

• Varetage samlet indgang til programmet for kommuner og andre myndigheder

• Fremlægge programmets projekter ved borgermøder og lign.

Du kommer til at deltage i planlægningen af kommende projekter indenfor programområdet (f.eks. en kommune), og du kommer til at deltage i udvikling og implementering af strukturer og processer, der kan forbedre gennemførelsen af Vestforbrændings samlede projekter (bl.a. med projektmodel, designmanual, udbudsstrategi osv.)


Dig

Du skal trives med at jonglere flere komplekse projekter på én gang, samtidigt med at du selv har egne projekter kørende. Du bliver den daglige tekniske sparringspartner for de enkelte projektledere og du kommer til at arbejde på tværs i organisationen, så der er stort fokus på at skabe gode relationer til alle afdelinger i Vestforbrænding.

Jobbet kræver, at du har solid erfaring indenfor projektledelse og har erfaring med at lede projektledere. Vi lægger vægt på, at du har gennemført større projekter og gerne projektporteføljer, hvor du med dygtig og strategisk planlægning har styret økonomien skarpt. Hvis du har erfaring fra anlægsbranchen, så er det en fordel.

I dit daglige arbejde får du en bred kontaktflade både i og udenfor organisationen, så det er essentielt at du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale. Som person er du proaktiv og har en naturlig myndighed, som du bruger til at udfordre status quo og arbejde frem mod de bedste løsninger.


Os

Du bliver en del af en stor Projektafdeling under området Grøn Varmeforsyning, så der er aldrig langt til faglig sparring og support. Vores succesmål er tydelige og vi leverer direkte ind til at realisere Vestforbrændings ambitiøse strategi. I Grøn Varmeforsyning er der et tæt samarbejde, højt til loftet, godt humør og masser af dialog om alle de spændende projekter som vores afdeling varetager.


Sammen

I Vestforbrænding er vi på en spændende og krævende rejse med at implementere en ny strategi, definere rammerne for en fantastisk arbejdsplads og skabe grobund for styrkelse af vores position. Vi er ca. 400 dygtige kolleger med mange forskellige kompetencer fordelt på flere lokationer, hvor samarbejde altid er i fokus.

Vi lægger stor vægt på at løse vores opgaver i teams, hvor vi støtter hinanden fagligt og trækker på hinandens kompetencer - både i området Grøn Varmeforsyning, men også med vores kolleger i andre afdelinger. Vi tilstræber en normal arbejdsuge og vægter work/life balance højt, men der kan være perioder som kræver mere. Muligheden for hjemmearbejde er en naturlig del af vores hverdag.

Har du lyst til at være med lige nu, hvor indflydelse og forandring er størst – så får du her mulighed for at præge den videre udvikling af vores team og vores område, udvikle dig selv og dine kompetencer i et uformelt arbejdsmiljø.


Vi tilbyder

Du tilbydes en lønpakke i forhold til din erfaring og kravene i stillingen - med en attraktiv pensionsordning. Hos Vestforbrænding er der en fantastisk kantineordning, en aktiv personaleforening og idrætsforening samt træningsfaciliteter.


Er du interesseret?

Interesseret i stillingen? Send din ansøgning via Ansøg-linket nedenfor, så vi har den senest d. 20. juli 2022. Bemærk venligst, at vi kun accepterer ansøgninger, der sendes via linket. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sektionsleder for Fjernvarmeprojekter Anette Hejnfelt Strandberg på telefon 29741714 eller mail: AHS@vestfor.dk.

Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt.


Vi ser frem til at høre fra dig.


Vestforbrænding giver god energi videre. Vi er Danmarks største affaldsselskab, og vi gør en forskel for miljø, borgere og virksomheder. Det er vores fineste opgave at indsamle, genanvende og behandle affald miljømæssigt og økonomisk forsvarligt. Som medarbejder hos Vestforbrænding er du med til at gøre en forskel for miljø, borgere og virksomheder. Derfor søger vi medarbejdere med ambitioner. Medarbejdere, som er klar til at levere de resultater, der skal bringe os videre mod en mere bæredygtig fremtid ved at sikre optimal udnyttelse af affald, materiale- og energiressourcer.