Gå til main indhold

Sætter barren højt for genanvendelse


Anders Kiil er ekspert i at afsætte affald. Han følger konstant udviklingen i markedet og er med til at sikre de bedste aftaler til Vestforbrænding, så mest muligt affald bliver genanvendt.

”Det er en stor udfordring, men også meget motiverende at arbejde et sted, hvor ambitionerne på affaldsområdet er så høje” siger Anders Kiil, der har været afsætningskonsulent i Vestforbrænding i de seneste 3,5 år. Han har været projektleder på en række udbud af affald til genanvendelse bl.a. på indendørs træ og senest på husholdningsplast, hvor ARGO og Københavns Kommune også er med. Sidstnævnte har krævet en hel del arbejde og dialog med mange forskellige aktører på tværs af affaldsbranchen og landegrænser. Og normalt ville Anders besøge sorteringsanlæggene i udlandet for at vurdere dem. Denne gang er det sket online pga. Corona, men det har på ingen måde slækket på kravene:

”Vi sætter baren højt på Vestforbrænding, og vi er primus motor på en række udbud, som vi laver sammen med andre affaldsselskaber bl.a. på papir, pap, plast og metal. Vi lægger vægt på, at aftagerne har kapacitet, indsigt og det rette mindset til at få mest muligt til genanvendelse - og ikke bare vil tjene pengene”, siger Anders og forklarer, at der også er en række mindstekrav, f.eks. at de skal udsortere minimum 75 pct. plast til genanvendelse. Og så skal dokumentationen være i orden:

De krav vi stiller, skal kunne måles. Og vi skal sikre, at aftagerne har audit/kontrolbesøg der, hvor plasten kommer hen, og hvad der sker med den, siger Anders og forklarer, at det kan være en udfordring med plast, fordi udbuddet er langt større end efterspørgslen – især når det gælder plast fra husstande, som har en dårlig kvalitet.


Mere genanvendelse i sigte

Vi kommer til at sortere og genanvende langt mere fremover. Anders får masser at se til fremover og samspillet med kolleger i hele Vestforbrænding er afgørende for at komme i mål med de ambitiøse mål for genanvendelse.

”Jeg er i en organisation, hvor folk virkelig vil noget, og hvor vi sammen vil skabe de bedste løsninger for miljøet. Det er rart. For det er, når vi samarbejder, at vi når resultaterne”, siger Anders og henviser bl.a. til samarbejdet med genbrugsstationerne, hvor medarbejderne har en afgørende rolle. De skal vide, hvad der sker efter genbrugsstationen, så de kan vejlede borgerne rigtigt og sikre, at vi får sendt affald til genanvendelse i en høj kvalitet.

”Kommunikationen i alle led, fra affaldsspanden hos borgeren til sorteringsanlægget, er afgørende for, at vi kan få større mængder og højere kvalitet. Kvaliteten i genanvendelsen starter hos borgerne”, konstaterer Anders