Akkreditering

Vestforbrænding har af sikkerhedshensyn indført presseakkreditering. Det betyder, at medier, journalister og fotografer, der ønsker at besøge Vestforbrænding, vil få udstedt en akkreditering fra Vestforbrænding Kommunikation.

Med akkrediteringen følger en forpligtelse til at overholde vores sikkerhedsinstrukser. Akkrediteringen kan også gives med meget kort varsel, så vores samarbejde med medierne fortsat er meget fleksibelt. Medier, journalister og fotografer, som ikke har akkreditering, må ikke opholde sig på alle Vestforbrændings arealer.


Kontakt:

  • Per-Henrik Goosmann, kommunikationschef,  pgo@vestfor.dk  / 40 38 76 31
  • Julie Kirkegaard, kommunikationskonsulent, jki@vestfor.dk / 21 14 21 49