Gå til main indhold
5. august 2021

10 affaldsspande – hvad sker der?

Fra 1. juli 2021 skal alle danskere sortere deres affald i 9 affaldsspande derhjemme. Pap, papir, metal, glas, mad, plastik, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald (Senere kommer d. 10 affaldsspand; tekstiler). Således var ambitionerne, da en række partier i folketinget vedtog første skridt imod ensretningen for affaldssortering i Danmark i juni 2020.
Mange skraldespande

I skrivende stund ser virkeligheden dog lidt anderledes ud, da 74 kommuner i første halvdel af 2021 søgte om dispensation for udrulningen af de nye affaldsspande. Det har de gjort for at få helt styr på både praktik og økonomi omkring indsamlingen af det sorterede affald. Det betyder i praksis, at kun 9 kommuner er klar til sortering i 9 affaldsspande d. 1. juli 2021.

Dig og dit affald – genanvendelse eller forbrænding

Så hvor efterlader det så dig og dit affald? Det korte svar er, at det afhænger af, hvor du bor. Det er nemlig din egen kommunes ansvar at indkøbe og implementere de ekstra affaldsspande, og det er som sagt ikke helt ligetil.

Men det interessante spørgsmål er i virkeligheden: Hvorfor du skal sortere dit affald? Og hvordan i alverden får du plads til 10 affaldsspande i dit hjem?

Svaret på det første spørgsmål er egentlig ret simpelt: Fordi vi danskere (over-)forbruger klodens ressourcer i stadigt stigende tempo. Vi er det folkefærd i Europa, der genererer mest affald med 844 kg. om året i gennemsnit per dansker (kilde Statistics | Eurostat europa.eu) - det er 2,3 kg om dagen! Hvis hele jordens befolkning levede som vi danskere, så havde vi opbrugt et års ressourcer allerede d. 26. marts 2021(kilde Overshootday.org). Hvis vi vil gøre os forhåbninger om at leve bæredygtigt, skal vi altså genanvende og genbruge langt mere af vores affald – og måske også nedbringe vores affaldsmængde. Men før vi på Vestforbrænding kan sende dit affald til genanvendelse, skal du sortere det for os hjemme hos dig selv. Det er altså op til dig, om dit affald bliver sendt til genanvendelse eller brændt af.

Det er 10 affaldstyper – ikke 10 affaldsspande

Det er en udbredt misforståelse, at alle danskere nu skal have 10 affaldsspande derhjemme. Det er ikke tilfældet. Mange affaldsspande vil nemlig kunne indeholde 2 eller 4 forskellige typer af affald (også kaldet 2-kammer og 4-kammerspande). Det er eksempelvis udbredt med en 2-delt affaldsspand til restaffald og madaffald. Mange kommuner vælger ligeledes en 4-delt affaldsspand til metal, glas, plast og papir. Du kan derfor sandsynligvis nøjes med 3-4 affaldsspande derhjemme.

Formidlingscentrets eksperter står på spring

Og hvis du synes, at det lyder uoverskuelig eller besværligt at sortere, eller at det er svært at motivere dine kolleger eller børn, så tag kontakt til Vestforbrændings formidlingscenter. I formidlingscentret arbejder 10 fuldtidsansatte formidlingskonsulenter og affaldseksperter, studentermedhjælpere og en formidlingschef, som alle har til opgave at gøre affaldssortering meningsfyldt og overskueligt. Med mere end 15 undervisningstilbud og en håndfuld skræddersyede kurser i repertoiret har vi helt sikkert lige det, du har brug for, for at finde hoved og hale på de 10 affaldstyper og sorteringen af dem. Vi brænder for at skubbe på den bæredygtige udvikling – og vi arbejder på det hver eneste dag.

 

Kilder:

Regeringen: Danskerne skal sortere deres affald langt mere - Altinget: Energi og Klima

Ny affaldssortering 2021: Sådan skal vi sortere vores affald fra 1. juli 2021 (bolius.dk)

Kun ni kommuner er klar med ny affaldssortering til tiden (berlingske.dk)

Statistics | Eurostat (europa.eu)

Overshootday.org

Gå tilbage til nyheder