Gå til main indhold
3. april 2018

Arbejdsmarkedskonflikten udsat

Forligskvinden Mette Christensen har hen over påsken udsat arbejdsmarkedskonflikten. En konflikt vil derfor tidligst træde i kraft den 22. april

Som du formentlig allerede ved, har forligskvinden, Mette Christensen, hen over påsken udsat arbejdsmarkedskonflikten i den offentlige sektor, således at en konflikt først vi kunne træde i kraft den 22. april, eller fem dage efter, forligsinstitutionen har meddelt, at det ikke længere er muligt at mægle mellem parterne. Det betyder, at Vestforbrænding frem til den 22. april eller andet varsel bliver givet fortsat vil kunne modtage affald til energi og genanvendelse, og kan fortsætte driften og produktion af energi og fjernvarme

Vores forberedelser af en evt. konflikt har fundet sted men vil fortsat blive justeret, hvis der opstår behov. Vores beredskab bliver opretholdt, så længe konfliktvarslerne ikke er afblæst fuldt ud eller kan få betydning for VFs drift.

Du vil blive orienteret her, så snart der foreligger nyt.

Gå tilbage til nyheder