Gå til main indhold
14. marts 2022

Derfor er der fremtid i fjernvarme

Har du olie- eller gasfyr? Så kommer du i fremtiden til at skifte til en mere klimavenlig opvarmningsform, og for mange bliver fjernvarme det oplagte alternativ.
Termostat

Forsyningen i Danmark skal være helt fossilfri i 2050, og med kraftigt stigende gaspriser, er der ekstra pres på, at der sker noget før. Vi skal bruge andre energikilder til at dække vores varmebehov - og her spiller fjernvarme en afgørende rolle. Fjernvarmesystemet er nemlig et såkaldt transmissionssystem, og det betyder, at man kan bruge alle slags energikilder til at varme vandet op: Overskudsvarme fra industrien, energi fra affaldsforbrænding, vind- og solenergi og geotermi. Det er derfor et fleksibelt, fremtidssikret - og ikke mindst klimavenligt varmesystem.  

Fra affald til energi 

I 2021 modtog Vestforbrænding 522.000 ton restaffald til forbrænding. Det er den del af affaldet, der ikke kan genanvendes og som i stedet udnyttes til fjernvarme og elektricitet. Varmen fra forbrændingen bliver afsat i det storkøbenhavnske fjernvarmenet og i Vestforbrændings eget fjernvarmenet, som løbende bliver udbygget. Så hvis du får fjernvarme fra Vestforbrænding, er det i princippet dit eget restaffald, der er med til at give dig varmt vand i hanen og radiatoren.

Fjernvarme til flere

I de seneste mange år har Vestforbrænding hjulpet kommunerne med den grønne omstilling ved at erstatte olie- og gasfyr med grøn fjernvarme. Vi leverer i dag fjernvarme baseret på affald til fem kommuner og udvider vores fjernvarmenet løbende. Frem mod 2030 planlægger vi sammen med kommunerne at erstatte op mod 30.000 naturgasfyr med fjernvarme og levere næsten dobbelt så meget varme, som vi gør i dag. I dag leverer vi fjernvarme svarende til forbruget i ca. 70.000 parcelhuse.  

Fjernvarme er fleksibelt

Når flere kunder i fremtiden skal have fjernvarme fra Vestforbrænding, kan affald ikke gøre det alene. Vi skal supplere med andre varmekilder. Heldigvis kan vi via varmepumper koble andre grønne varmekilder. Blandt andet har vi planer om blandt at udnytte energien fra nogle af de mange virksomheder, der skaber overskudsvarme i deres produktion. I dag er det kun gråspurvene, der har glæde af varmen, men nye regler gør, at vi faktisk kan bruge den til opvarmning.  

Fjernvarme er altså en mulighed for at sikre billig, klimaneutral og driftssikker varmeforsyning til endnu flere. Og er dermed afgørende for den grønne omstilling og vores fyrsyningssikkerhed. 

Fakta om fjernvarme

  • 64 procent af alle husstande og ca. 3,6 millioner personer forsynes i dag med fjernvarme. 
  • 61 procent af fjernvarmen er baseret på grøn energi. Heraf er 52 procent produceret på vedvarende energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi. 
  • Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit. 
  • Samlet er der omkring 60.000 kilometer fjernvarmenet - 30.000 kilometer fremløb og 30.000 kilometer returløb. Det rummer omkring 1 milliard liter varmt vand. 

 Kilde: Dansk Fjernvarme 2020 

Fjernvarme fra Vesforbrænding

Er du en af de mange borgere, der venter på fjernvarme fra Vesforbrænding, så kan du følge med i planerne her: 

Hvornår får jeg fjernvarme?

Gå tilbage til nyheder