Gå til main indhold
26. maj 2021

Destruktion af mink er begyndt

Som vi har informeret om tidligere, er Vestforbrænding (VF) et af de 13 anlæg i Danmark, som skal bistå myndighederne med at destruere de mink, som er nedgravet ved Holstebro. Efter planerne er første forsendelse modtaget den 25. maj, og perioden for destruktion løber frem til medio juli.

Det er fortsat – og ikke mindst efter de foretagne testafbrændinger – VFs udmelding, at vi ikke forventer at være flere lugtgener forbundet med forbrænding af mink, end der er med øvrigt forbrændingsegnet affald.

Test af forbrænding af minkene har vist sig at være mindre problematiske end forventet. Det gælder ikke mindst lugtgener, som har været et stort emne i medierne. VF lægger stor vægt på at gøre borgerne og vores naboer trygge i forhold til mulige lugtgener i vores nærmeste omgivelser og udledning fra skorstenen.

VF har tilbudt at destruere 60 tons mink i døgnet på mandage til fredage – altså i alt ca. 2.000 tons af de i alt ca. 13.000 tons, der samlet skal graves op og forbrændes. Der arbejdes kontinuerligt på optimering af transporterne.

Gå tilbage til nyheder