Gå til main indhold
24. januar 2019

En tur i ovnen

Vestforbrænding omdanner affald til grøn energi 365 dage om året / 24 timer i døgnet. Hjertekamrene i denne proces er vores to forbrændingsovne Hver ovn skal hvert andet år - ud over løbende vedligehold - igennem en omfattende revision, hvor der skal tages hensyn til mange ting. Blandt andet vores forsyningssikkerhed og kontinuerlig modtagelse af ikke genanvendeligt affald.

Der er hundrede interne og eksterne specialister og håndværkere, som udfører arbejdet under revisionen, hvor der også er et omfattende arbejdsmiljøtilsyn og miljøsikring. Lige nu er Vestforbrænding ved at færdiggøre arbejdet af Anlæg 6, og samtidig et startskuddet til planlægningen af næste års arbejde.

Her finder du et udpluk af informationer om vores ovne, revisionen og modtagelse af affaldet.

Hvad indebærer revisionen?
Rengøring, eftersyn og reparation af hele produktionsanlægget. Udskiftning af dele, der trænger til at blive fornyet/udskiftet. Planlægning af kommende års vedligehold. Vi ser flere år ud i fremtiden, når vi har revision.

Hvor ofte er der revision?
Et anlæg tages ud til revision om året.

Hvor meget koster revisionen?
Det afhænger af, hvad der skal laves. Her i 2018 beløber det sig til omkring 44 mio. kr.

Hvor lang tid varer revisionen?
Revisionen varer normalt 3 uger. Denne gang varer den 4 uger, da kedelpanelerne skal skiftes.

Hvor meget affald bliver der brændt om året i ovnene?
Ca. 560.000 tons affald bliver brændt om året (2017). Det svarer til ca. 10.000 tons om ugen.

Hvor mange grader er ovnen?
Ca. 1.000 ved risten.

Hvor meget affald ligger der i siloen en fredag eftermiddag?
Ca. 10.000 tons (en uges forbrug).

Hvor stor er siloen?
100 meter lang, 20 meter bred og 42 meter høj.

Hvor mange lastbiler modtager Vestforbrænding om dagen?
Mellem 300 og 400 på hverdage.

Hvor meget energi producerer Vestforbrænding om året?
Ca. 1.250.000 MWh Fjernvarme og ca. 260.000 MWh el. (2017)

Har du spørgsmål? Så kontakt os på kommunikation@vestfor.dk

Gå tilbage til nyheder