Gå til main indhold
14. november 2019

Farum Fjernvarme drager nytte af overskudsvarme fra Vestforbrænding

I Farum bliver fjernvarmen både billigere og mere miljøvenlig med en ny aftale mellem Farum Fjernvarme og Vestforbrænding om levering af affaldsbaseret fjernvarme.

Pressemeddelelse

Vestforbrænding og Farum Fjernvarme har indgået en aftale, der betyder, at op til 50 % af fjernvarmen i Farum kan blive affaldsbaseret fra foråret 2020. Det er en både billigere og grønnere løsning for fjernvarmekunderne end den nuværende naturgasbaserede fjernvarme.

Affaldsvarmen bliver leveret af Vestforbrænding via Farum Fjernvarmes transmissionsledning fra Værløse Varmeværk og forventningen er, at det vil give besparelser til forbrugerne. Det præcise tal vil dog først kunne beregnes ved varmeårets afslutning i december 2020.

”Jeg er ret glad for denne aftale med Vestforbrænding, fordi den gør det muligt for Farum Fjernvarme at indfri løfterne til vores kunder om billigere og grønnere varme,” siger Direktør hos Farum Fjernvarme, Nighat Kamal.

Aftalen med Vestforbrænding er blot et af flere tiltag Hos Farum Fjernvarme for at sænke varmepriserne i Farum og levere grønnere varme. Selskabet har blandt andet planer om at etablere et topmoderne varmepumpeanlæg i Farremosen i Allerød. Projektet er netop blevet godkendt i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget i Allerød og indstillet til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.


Aftale med gevinst for miljøet

Energichef Per Wulff fra Vestforbrænding er også glad for aftalen med Farum Fjernvarme, fordi den er til gavn for klimaet og miljøet samtidig med at kunderne får billigere varme:

”Vi er først og fremmest glade for, at vi afsætter overskudsvarme, der ellers ville gå til spilde om sommeren og på den måde sikre billig og miljørigtig fjernvarme til endnu flere borgere i vores ejerkommuner,” siger energichef Per Wulff.

Når affald bliver omsat til energi på forbrændingsanlægget, erstatter det primært fossile brændstoffer som fx naturgas. Og affaldsvarme er billigere at producere.

”Vi udleder væsentligt mindre CO2 med affaldsforbrænding, og samtidig er omkostningen til varmeproduktion hos Vestforbrænding 20-50 % lavere end produktion af varme på naturgas, biomasse eller andre alternative brændsler,” forklarer Per Wulff

 

Yderligere oplysninger

Energichef Per Wulff, Vestforbrænding: 21 76 35 94 eller pw@vestfor.dk
Direktør Nighat Kamal, Farum Fjernvarme: 40 15 67 85 eller nk@farum-fjernvarme.dk

 

Læs mere om fjernvarme i Furesø

Gå tilbage til nyheder