28. marts 2018

Fjernvarme sikret under konflikt

En aftale mellem Vestforbrænding og de faglige organisationer sikrer, at der vi blive leveret fjernvarme under den evt. kommende konflikt

Til vores fjernvarmekunder

Der er nu indgået aftale mellem Vestforbrænding og de faglige organisationer 3F, Dansk Metal, Maskinmestrenes Forening og Dansk El-Forbund om etablering af et beredskab for vores levering af fjernvarme under en evt. kommende konflikt på arbejdsmarkedet i den offentlige sektor.

Beredskabet betyder, at Vestforbrænding kan levere fjernvarme til alle vores kunder og er under en konflikt også gjort uafhængig af vores modtagelse af affald til energiproduktion, idet vi supplerer med hhv. olie og gas.

Dette vil ikke påvirke din modtagelse af fjernvarme.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til:
Driftsleder, Gavino Congiatta på e-mail gac@vestfor.dk eller telefon 44 85 72 32.

Gå tilbage til nyheder