Gå til main indhold
10. juni 2021

Først til at sortere på småt brændbart

Vestforbrænding har for første gang i Danmark udbudt Småt Brændbart til genanvendelse. Vi forventer, at op mod 20% af fraktionen kan genanvendes - mængder, der hidtil er blevet energiudnyttet.
Småt brandbart affald

Hvad består fraktionen småt brændbart af?

Fraktionen består af kommunernes storskraldsindsamling i form af f.eks. møbler, inventar samt diverse klare sække med tørt affald uden indhold af dagrenovationsaffald.

 

Hvorfor skal der sorteres på småt brændbart?

Vi har udbudt aftalen på baggrund af, at vi i 2020 lavede en række forskellige testkørsler for at finde frem til, hvor meget der kunne genanvendes i fraktionen. Her fandt vi frem til, at cirka 20% kan genanvendes.
I forsøgene blev affaldet knust, hvorefter det gennemgik en automatisk sortering via maskine, hvorved træ, jern og ikke-magnetiske metaller blev udtaget til genanvendelse.

 

Hvad opnås via udbuddet:

I 2030 skal vi kunne levere minimum 60% reel genanvendelse af husholdningernes affald. Det er et ambitiøst mål som vi arbejder hårdt for at opnå. At sortere på småt brændbart er et af flere skridt for at komme tættere på de 60%. Vi forventer at den udbudte mængde udgør omkring 20.000 ton, hvilket betyder at vi håber at kunne sende 4000 ton til genanvendelse. De resterende cirka 16.000 ton vil blive energiudnyttet. De 20.000 ton udgør cirka 10% af Vestforbrændings kommunale affald i dag.

 

Sporbarhed er også et fokus i aftalen. Vi har derfor indskrevet et krav om, at vi skal vide hvad der sker med fraktionen i de efterfølgende processer. Det betyder fx hvad det bliver oparbejdet til.

 

Nøgledatoer for udbuddet:

Deadline for udbudsrunde: 22. juni

Forventet offentliggørelse af vinder: juli / august

Kontrakt start: 1. januar 2022

 

Fremhævede krav i udbuddet:

  • 20% genanvendelse minimum + bonus for endnu højere
  • Træ, jern og ikke-magnetiske metaller skal som minumum udsorteres + bonus for flere fraktioner
  • Maskinel udsortering
  • Alle udsorterede fraktioner skal afsættes til genanvendelse på godkendte genanvendelsesanlæg inden for EU/EØS
  • Krav om hvad der sker med fraktionen efterfølgende, fx hvad bliver det lavet til

 

Kommunerne har været med til at sætte kravene i en sparringsgruppe

Kommunerne har været med til at formulere kravene i udbuddet, så vi nu kan udbyde en aftale, der er til gavn for næsten hele fællesskabet. 15 kommuner står bag den og venter på, at deres Småt Brændbart affald kan blive sorteret, når aftalen træder i kraft 1. januar 2022.

Gå tilbage til nyheder