Gå til main indhold
25. april 2019

Første spadestik i 3. etape af fjernvarme i Lyngby

I går tog Vestforbrænding hul på tredje etape af fjernvarmeudvidelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det blev markeret i Bondebyen, hvor entreprenører og naboer var inviteret på morgenkaffe og overværelsen af det første spadestik. Tredje etape, også kaldet B2, omfatter områder ved Bondebyen, Rørdamshave, Ravnsholm, Lundtofte og Lyngby Stadion. B2 blev vedtaget i efteråret 2018, og arbejdet skal efter planen være afsluttet i 2020.

Grøn og billig varme

Ved arrangementet holdt driftstributionschef Ole Holmboe en kort tale om projektet. Han fortalte, at Lyngby-Taarbæk Kommune allerede i 2013 startede rejsen mod at omlægge store dele af varmeforsyningen fra fossile brændsler til miljøvenlig fjernvarme fra Vestforbrænding. Formålet var at sænke udledningen af CO2 og samtidig sikre billig og stabil varmeforsyning. Det er i den grad lykkedes. Ole Holmbo kunne fortælle, at Lyngby-Taarbæk Kommune med omlægningen til fjernvarme samlet sparer over 12.000 ton CO2 om året. Det er ca. 220 kg CO2 per borger - svarende til en køretur i bil fra Lyngby til Paris.

Projektet kører efter planen, første etape er stort set færdig, og anden etape er godt i gang. I alt er der konverteret over 110.000 MWh varme fra gas og i mindre grad olie. Det svarer til det årlige varmeforbrug i over 6.000 parcelhuse. Og med B2 bliver yderligere 45.000 MWh konverteret.

Første spadestik

Efter Ole Holmboes tale var det tid til første spadestik. Det blev taget af projektleder for fjernvarme i Bondebyen, Simon Juel Pontoppidan, med Vestforbrændings legendariske spade. Den har været på arbejde ved opstarten af alle fjernvarmeudvidelser – og altså nu for tredje gang i Lyngby-Taarbæk Kommune. Allerede kort efter, at spaden var i jorden, stod entreprenørerne klar til at rykke de tunge skyts ind og for alvor gå i gang med gravearbejdet. Inden udgangen af 2020 kan beboere og virksomheder i B2-området se frem til billig, driftssikker og grøn energi.

Mere fjernvarme på vej

Selvom fjernvarmeudvidelsen er nået langt i Lyngby, arbejder Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune stadig på at udvide fjernvarmeforsyningen. I første omgang er det primært i områder med mange virksomheder og etageejendomme. Der er nemlig et lovkrav, at der skal være positiv samfundsøkonomi i at omdanne et område fra gas- til fjernvarme. Da det er relativt dyrt at lægge fjernvarmerør i jorden, kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen med det relativt lille varmeforbrug, der er i en en-families bolig - også selvom fjernvarmerøret løber tæt forbi.

Gå tilbage til nyheder