Gå til main indhold
30. marts 2020

Fuld fjernvarme trods corona-nedlukning

Selvom det meste af Danmark er lukket ned for tiden, er der ingen problemer med at sikre varme i stuerne til de mange fjernvarmekunder hos Vestforbrænding.

Vestforbrænding leverer fjernvarme svarende til ca.75.000 husstandes forbrug - og den leverance fortsætter uden problemer. Affaldsmodtagelsen i Glostrup er åben for skraldebiler efter normale åbningstider, selvom vi kører med nødberedskab for at begrænse smittespredning. Driften på forbrændingsanlægget er normal, og der er fortsat ingen uløselige problemer med at sikre tilstrækkelige mængder brændsel.

”Selvom vi oplever en nedgang i erhvervsaffaldet på omkring 30 pct. lige nu, så er der ingen fare for, at vi løber tør for brændsel. Vi bruger noget affald, vi har haft på lager, biobrændsel og i mindre omfang importeret affald. Og hvis vi oplever en ekstra belastning, eller at et af anlæggene midlertidig sætter ud, kan vi bruge vores naturgasanlæg til at supplere varmeforsyningen”, siger energichef Per Wulff fra Vestforbrænding og understreger, at der ikke er nogen grund til bekymring for, at vandet pludselig bliver koldt i bruseren.

Samtidig med at erhvervsaffald til forbrænding falder, er der til gengæld kommet lidt mere restaffald fra husholdningerne, nu hvor mange er hjemme.

Restprodukter til nyttiggørelse i Tyskland

Hvad angår restprodukterne fra forbrændingsanlægget, er der heller ingen problemer med at få dem fragtet til anvendelse i Tyskland. Flyveasken fra affaldsforbrændingen, som betegnes som farligt affald, bliver stadig kørt til Tyskland, hvor det nyttiggøres til opfyldning af gamle saltminer, der er ved at falde sammen. Den kan ikke deponeres i Danmark, fordi vores undergrund ikke kan indkapsle de miljøfremmede stoffer, der kommer fra det affald vi som borgere og erhverv smider ud. Vi arbejder dog i øjeblikket på at bygge et forsøgsanlæg, der kan udvide tungmetaller fra flyveasken, så vi kan reducere mængden, der skal håndteres og samtidig genanvende metallerne. Projektet hedder Life Halosep.

 

Følger udviklingen nøje

Det er uvist, hvor længe Danmark er lukket ned. Men Vestforbrædnning har nødberedskabet på plads og følger situationen nøje for at sikre driften. Første prioritet er at sikre at driftspersonalet ikke smitter hinanden og derudover at sikre løsning af miljøopgaven ved affaldsbehandling samt sikre varmeforsyningen.

”Vi følger løbende udviklingen i affaldsforsyningen og er på forkant med at finde nye løsninger, der sikrer at driften kører som den skal fremadrettet – også selvom vi står i en helt ekstraordinært situation”, siger Per Wulff.

Følg løbende med i status på drift og services fra vestforbrænding under Coronakrisen

Bliv klogere på, hvordan vi producerer fjernvarme

Gå tilbage til nyheder