Gå til main indhold
10. oktober 2016

Fuldskala HALOSEP-forsøg i 2017

I 2017 investerer Vestforbrænding i et fuldskala HALOSEP®-forsøgsanlæg.

HALOSEP®-anlægget forventes at kunne udvinde og nyttiggøre ca. 400 tons metaller og ca. 3.000 tons salt fra det, vi renser ud af røgen fra affaldsforbrændingen.

Projektet, der gennemføres i samarbejde med svenske Stena Metall AB, har modtaget EU-tilskud til anlægget.

Gå tilbage til nyheder