Gå til main indhold
17. marts 2020

Genbrugsstationer lukket for private

Genbrugspladser er ikke vurderet som kritiske kommunale funktioner, som fx forsyning af vand, el og varme. Derfor er de lige nu lukkede i weekenden og kun åbent for erhvervsaffald på hverdage.

 

Vestforbrænding holder genbrugsstationerne lukkede i weekenden og kun åbent for erhvervsaffald i hverdagene i den almindelige åbningstid fra kl. 10-18. Dette gælder fra fredag den 13. marts 2020 og foreløbigt to uger frem.

Det sker efter statsministerens beslutning om, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde i 14 dage. Så mange offentlige arbejdspladser som muligt skal holde lukket, lyder det.

 

Ikke-vital funktion

KL har lavet en umiddelbar vurdering af, hvilke kommunale funktioner, der er kritiske. Forsyning (vand, spildevand, affaldsafhentning, el, varme) er vitale, mens genbrugspladser er angivet som ikke-vitale. Vestforbrændings direktør Steen Neuchs Vedel siger:

"Hvis vi skal sikre forsyningssikkerhed på lang sigt, skal vi have så få folk på arbejde som muligt i denne periode. Derfor er det vigtigt at styre affaldsmængden på genbrugsstationerne og fx begrænse åbningstiden til hverdagene."

Affaldet på genbrugsstationerne håndteres af en række led: transportørerne, omlastningen og modtageanlæg, der behandler affaldet.

"Vi tror og håber, at borgerne har forståelse for situationen, og vi vurderer løbende, om der er behov for yderligere restriktion af åbningstiden på hverdage," siger Steen Neuchs Vedel.

Vestforbrænding opfordrede før weekenden private kunder til at vente med at aflevere affald på genbrugsstationerne og i øvrigt orientere sig på de enkelte kommuners hjemmesider.

 

Fælles fodslag

Vestforbrænding er ikke ene om beslutningen om at begrænse privates adgang til genbrugsstationer.  De øvrige affaldsselskaber på Sjælland, ARC, ARGO, Norfors, AffaldPlus og REFA, har mere eller mindre lukket genbrugsstationerne for private borgere, og indført åbningstider for erhvervsaffald.

Regeringen har lagt vægt på, at den private sektor skal kunne fortsætte bedst muligt i længst mulig tid. Derfor har Vestforbrænding valgt at holde åbent for erhvervsaffald alle hverdage kl. 10-18.

"Vi følger situationen nøje og vil i løbende i dialog med ejerkommunerne overveje, hvornår det igen kan blive muligt at åbne genbrugspladserne," siger Steen Neuchs Vedel.

Vestforbrænding opretholder i udgangspunktet den øvrige drift, så dagrenovation og fjernvarmeforsyningen ikke er påvirket. I affaldsmodtagelsen i Glostrup er der dog reduceret mandskab, og derfor kan der opstå kø for lastbilerne.

 

Vi holder borgerne løbende opdaterede her på vestfor.dk og på Vestforbrændings Facebook-side.

Gå tilbage til nyheder