Gå til main indhold
17. januar 2017

Gravearbejde i centrum af Lyngby

Vestforbrænding arbejder fra årsskiftet og frem til maj for fuld kraft sammen med vores entreprenører på at blive færdige med gravearbejdet på en række centrale veje i centrum af Lyngby. På Toftebæksvej og Nørgaardsvej er arbejdet i fuld gang.

- Anlægsarbejdet langs den såkaldte parkeringssøgering – de veje, der leder trafikken uden om krydset mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej – er blevet fremskudt. Det sker for, at vi kan være ude af gadebilledet, når anlægsarbejdet med Letbanen går i gang, så vi generer trafikken mindst muligt, fortæller projektleder John Blaabjerg fra Vestforbrænding.

På Toftebæksvej langs vestsiden af Lyngby Storcenter og på Nørgaardsvej øst for Magasin og Johannes Fog er gravearbejdet gået i gang i januar og forventes af være afsluttet til maj.

Ensretning af Toftebæksvej

Langs Toftebæksvej er der ikke plads til trafik i begge retninger, mens gravearbejdet står på. Derfor er Toftebæksvej i anlægsperioden ensrettet i retning fra nedkørslen til p-kælderen under Lyngby Storcenter og op til Lyngby Hovedgade.

Det er en udfordring for Vestforbrændings entreprenører at få fjernvarmerørene i jorden i det tætbebyggede centrum af Lyngby uden at være for meget i vejen for beboere og handlende.
- Vi gør os altid umage med at tage hensyn til vores omgivelser, når vi anlægger ny fjernvarme. Men det kan desværre ikke undgås, at trafikken bliver påvirket, når vi graver rør ned, siger John Blaabjerg.

Arbejdet på Tofebæksvej og Nørgaardsvej foregår som udgangspunkt i hverdagene fra kl. 07-15. Dog vil enkelte arbejder blive foretaget om natten for at mindske generne for trafikken mest muligt.

Hvor bliver der gravet?
Det er anlægsarbejdet langs den såkaldte parkeringssøgering, der er blevet fremskudt. Parkeringssøgeringen er vist med den grønne linje. Arbejdet med at anlægge fjernvarme løber langs den røde linje.

Fjernvarmeledningen bliver boret under Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej. Langs Lyngby Storcenter ved Kanalvej bliver fjernvarmeledningen gravet ned i det grønne område – og kommer altså ikke til at påvirke trafikken.


Grøn linje: Parkeringssøgeringen

Rød linje: Nyt fjernvarmerør

Gå tilbage til nyheder