Gå til main indhold
21. december 2018

Juleopdatering vedrørende branden

Hermed en sidste opdatering inden jul, i forhold til arbejdet med at genoprette normaldrift på vores 2 energianlæg, efter branden den 5. november. Denne gang er den gode nyhed, at vi siden sidste weekend har haft begge anlæg i drift, idet det ene dog forsat ikke kører på fuld kapacitet.

Med til de gode nyheder hører, at vi lige nu har 60% kapacitet på det senest idriftsatte anlæg og regner med at have fremrykket tidspunktet for forventet fuld kapacitet til første halvdel af januar.

Dette skyldes en ekstraordinær stor indsats af gode kollegaer og de eksterne leverandører, vi har med på opgaven med at genetablere normaldrift. Det siger lidt om opgavens omfang, når vi til dato har lagt ca. 8 km nye elkabler på det anlæg, der pt. kører på 60% kapacitet og samtidig skal have lagt yderligere ca. 8 km elkabler hen over jul og nytår for at kunne arbejde os op mod 100 % kapacitet først i det nye år.

Det skal endnu en gang nævnes, at vi er kommet igennem perioden efter branden den 5. november, uden at vores affaldskunder og varmekunder har oplevet gener af branden. Dette skyldes ikke mindst et godt samarbejde med vores ejerkommuner og vores leverandører.

Når begge anlæg i løbet af januar er tilbage i normaldrift, vil vi stadig skulle bruge de efterfølgende måneder på at retablere infrastrukturen omkring anlæggene – back-up systemer, bygninger, belysning med mere.

Herfra skal der endnu en gang lyde en stor tak til alle, der har udvist forståelse for - og deltaget i - at afhjælpe denne helt ekstraordinære situation. Og ligeledes en stor tak til alle dem, som hen over julen og nytåret forsætter arbejdet med at genoprette normaldrift på Vestforbrændings to energianlæg.


God jul & godt nytår
Peter Basland

Gå tilbage til nyheder