Gå til main indhold
5. marts 2021

Kø – men færdig før tid: Affaldsmodtagelsen renoverer fortsat på Vestforbrænding i foråret 2021

Vi har netop igangsat sidste etape af projektet med udskiftning af stål på slisker og opretning af belægninger i affaldsmodtagelsen på Vestforbrænding. Det kritiske renovationsprojekt har desværre skabt længere kø på rampen til affaldsmodtagelsen.
Lastbiler holder i kø

”Chaufførernes tid og tålmodighed ligger os meget på sinde i modtagehallen. Vi ved, at 2-holdsdrift på lastbilerne tillige er en udfordring, da en kollega venter på vognen, men renoveringsprojektet er kritisk i forhold til sikkerheden og fremtidig ventetid på rampen”, udtaler driftsleder Kurt Engberg.


Det er derfor vigtigt for os at fortælle, hvorfor det er tilfældet i øjeblikket, og hvad vi gør for at forbedre modtageforholdene i det mest belastede tidsrum 11-14.

Vi bestræber os altid på at ekspedere vores kunder i affaldsmodtagelsen hurtigst muligt og at informere bedst muligt om eventuelle forsinkende forhold - således at vores kunder kan træffe deres forholdsregler.


Årsagen til længere kø skal findes i, at vi er i gang med et kritisk sliskerenoveringsprojekt, der kræver stillads inde i selve affaldssiloen, med lukkede port-afsnit til følge.


Stålet på sliskerne skal udskiftes og forpladserne skal moderniseres og optimeres til gavn for sikkerheden og fremtidig ventetid på rampen - når projektet er fuldført.


Derfor kan vi i øjeblikket ikke have lige så mange lastbiler i vores modtagehal samtidigt, som under normal drift. Renoveringen betyder, at flere af vores affaldsslisker tages ud af drift. 
Projektet forventes færdig medio april, det er 4 måneder før oprindeligt planlagt, da renoveringen skulle vare til og med ultimo august 2021.


Vi gør følgende for at forbedre den nuværende situation:

  • Entreprenører har imødekommet ønsket om hurtigere projekt-afvikling.
  • Manuel kranfører som sikrer flest mulig porte åbne under det igangværende sliskeprojekt.
  • Der holdes fokus på at affald til genanvendelse - samt madaffald og affald til forbrændingssilo, kan aflæsse separat.

Udover det så informerer vi via SMS og på lysavis de dage, hvor vi oplever kø - og ventetid desværre må forventes.


Vi håber at ovenstående tiltag vil betyde, at vores kunder vil opleve forbedrede modtageforhold og dermed kortere ventetid i vores affaldsmodtagelse.

Nærbillede af et stillads
Gå tilbage til nyheder