Gå til main indhold
16. juni 2020

Kommentar: ”Grundlæggende er det godt med en bred politisk aftale på affaldsområdet.”

Vestforbrændings bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen, kommenterer kort det affaldsforlig, der blev offentliggjort tidligere i dag. Vestforbrænding arbejder på at analysere forligsteksten, og hvad den konkret kommer til at betyde for vores 19 ejerkommuner og deres 950.000 borgere. Følg med her på www.vestfor.dk.

Kommentar til affaldsdelen af klimaforliget,
af bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen.

”Grundlæggende er det godt med en bred politisk aftale på affaldsområdet. Jeg er enig i aftalens intentioner om, at affaldsområdet skal bidrage til klimamålsætningerne gennem øget genanvendelse og mindre forbrænding. Som landets største affaldsselskab med 19 ejerkommuner i Storkøbenhavn vil Vestforbrænding meget gerne medvirke til, at aftalens intentioner bliver til virkelighed.

Vi er dog noget bekymrede for, om kommunerne også fremover vil kunne spille den fornødne rolle i at fremme udsortering og genanvendelse og dermed sikre en tryg daglig affaldshåndtering for borgere og virksomheder.

Det er helt afgørende, at der fremover vil være mulighed for et tæt offentligt og privat samarbejde om at etablere udsorterings- og genanvendelsesanlæg.

De kommunalt ejede affaldsselskaber har en række kompetencer, som skal bringes i spil, og det vil være naivt at tro, at markedet alene kan sikre genanvendelse af alle affaldsfraktioner og den nødvendige forsyningssikkerhed.

Jeg synes, det er godt, at Kommunernes Landsforening skal medvirke til løfte opgaven om tilpasning af forbrændingskapaciteten. Det er en svær, men vigtigt opgave. Det vil være vigtigt, at vi bevarer forbrændingskapaciteten i de anlæg med den største effektivitet og bedste miljøprofil.

Endelig er jeg rigtig tilfreds med, at genbrugsstationerne forbliver på kommunale hænder – og at mulighederne for direkte genbrug bliver forbedret i et samarbejde med foreninger og socialøkonomiske virksomheder.” 

Gå tilbage til nyheder