Gå til main indhold
16. december 2019

Mere fjernvarme skal sikre grønnere varme til Furesøs borgere

Furesøs varmeforsyning skal være 'fossilfri' i 2035. For at understøtte det indgår Furesø Kommune, Farum Fjernvarme og Vestforbrænding en samarbejdsaftale om fjernvarme. Målet er, at flere skifter til fjernvarme fremfor naturgas og olie. Guleroden skal være lavere varmepriser for forbrugerne og mindre CO2-udledning.
fjernvarmerør-stablet

Pressemeddelelse

Furesø Kommune har indgået en aftale med Vestforbrænding og Farum Fjernvarme om et koordineret samarbejde om kommunens varmeplanlægning. En af de første opgaver i samarbejdet bliver at afklare mulighederne for, at flere private, boligselskaber og erhvervsdrivende i Furesø Kommune kan konvertere fra naturgas og olie til miljørigtig fjernvarme og dermed bidrage til kommunens målsætning om en fossilfri varmeforsyning i 2035.

Hvor stor en udbygning af fjernvarmen, der bliver tale om i Furesø Kommune, er endnu svært at fastslå, men baseret på tidligere skøn i Værløse tør energichef på Vestforbrænding Per Wulff godt komme med et forsigtigt bud:

”Vi har jo indgået aftalen, fordi vi mener, der er gode muligheder for yderligere konverteringer til miljørigtig fjernvarme i kommunen, men det er først, når afklaringen er i gang, at vi kan sige, hvor stort potentialet er. Et forsigtigt bud er dog, at der vil kunne konverteres svarende til ca. 20-25 % yderligere fjernvarme i Furesø Kommune."

Øger grøn omstilling
Samarbejdet tager udgangspunkt i kommunens strategiske energiplan fra 2011 om at udvide fjernvarmeområder og den forsynings- og ejerstrategi, som Furesø Byråd forventes at beslutte på det kommende byrådsmøde. Når Furesø Kommune beslutter at udarbejde en ny strategisk energiplan, vil den tage udgangspunkt i den aktuelle situation på energiområdet og ikke mindst de ambitioner og muligheder, der er og skal til for at sikre den grønne omstilling yderligere. Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (A) fra Furesø Kommune er glad for aftalen og siger:

”Samarbejdet skal bidrage til at kunne planlægge og gennemføre den grønne omstilling i kommunen ved at afklare mulighederne for yderligere udbygning af fjernvarmen. Aftalen må ikke skygge for det helt overordnede politiske mål om at fortrænge fossile brændsler, og at andre kilder end fjernvarme kan bidrage til det.”

Kortlægningen af kommunens forsyningsområder vil blive gennemført i et tæt samarbejde mellem Furesø kommune, Farum Fjernvarme og Vestforbrænding koordineret med Værløse Varmeværk.

Direktør Nighat Kamal fra Farum Fjernvarme er godt tilfreds med det styrkede samarbejde med såvel Vestforbrænding som Furesø kommune:

”Samarbejdet falder godt i tråd med den strategi, vi har lagt for Farum Fjernvarme; at udnytte det potentiale, forsyningsledningen og distributionsnettet giver for at samarbejde og skabe en koordineret indsats, så vi kan levere stadig billigere og grønnere fjernvarme til vores kunder.

Miljøet og kunden vinder

Aftalen er også god, fordi den kan sikre et samlet planlægningsgrundlag på tværs af forsyningsselskaberne og dermed optimerer for såvel miljøet og forsyningssikkerheden som økonomien.
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling godkendte aftalen på dets møde den 5. december. I den forbindelse lagde udvalget vægt på - udover ønsket om at følge udmøntningen aftalen - inddragelse af Værløse Varmeværk, kommunens rolle som myndighed herunder at der fokuseres på CO2 neutrale varmekilder.

Kontakter

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen, Furesø Kommune, 7216 5660

Energichef Per Wulff, Vestforbrænding: 2176 3594 eller pw@vestfor.dk

Direktør Nighat Kamal, Farum Fjernvarme: 4015 6785 eller nk@farum-fjernvarme.dk

Direktør Claus Torp, Furesø Kommune: 7216 5858 eller clt1@furesoe.dk

 

Læs mere om fjernvarme i Furesø

Gå tilbage til nyheder