Gå til main indhold
24. marts 2020

Mere grøn biogas til transport

En ny aftale sikrer, at endnu mere biogas fra behandling af madaffald fra Vestforbrændings kommuner kan bruges til grøn transport. Samtidig kan behandlingstaksten sættes ned.
Madaffald i spand

 

Vestforbrænding har indgået en toårig aftale med miljøvirksomheden Gemidan A/S om behandling af 28.000 tons madaffald om året med start fra 2021. En af de vigtigste miljøgevinster ved den nye aftale er, at al den biogas, der produceres af madaffaldet, bliver afsat til naturgasnettet og derfor kan bruges til transportformål som erstatning for fossilt brændstof.

Vestforbrænding vurderer, at der med aftalen vil kunne produceres biogas svarende til en årlig CO2-besparelse på ca. 7.000 tons, når biogassen erstatter diesel som fossilt brændstof.

 

Markedet for behandling af madaffald i udvikling

Madaffald består af rester fra tilberedning af mad - fx kartoffelskræller og æbleskrog - og udgør op til 40% af en husholdnings daglige affald. Madaffaldet bliver pulpet og bioforgasset sammen med gødning og gylle fra landbruget. På den måde kan der produceres både grøn biogas til naturgasnettet og næringsstoffer, der kan føres tilbage til landbruget.

Inden udbuddet var Vestforbrænding i dialog med en række aktører på markedet, og udbuddet er blevet gennemført i ekstraordinær god tid før kontraktstart. Det betyder, at markedet har haft god tid til at geare sig til håndtering af stadigt stigende mængder udsorteret madaffald fra Vestforbrændings ejerkommuner – men også fra rigtig mange af de øvrige kommuner på Sjælland.

”Vi har oplevet en stor interesse fra de private aktører på biogasmarkedet i forbindelse med udbuddet, og er meget tilfredse med den aftale, der er indgået. Vi har fået en solid, miljøvenlig og økonomisk god aftale for behandlingen af det madaffald vores borgere sorterer,” siger Vestforbrændings direktør Steen Neuchs Vedel.

Gemidan opfører i løbet af 2020 et nyt anlæg til forbehandling af madaffald på Sjælland. Herfra sendes det pulpede madaffald videre til behandling på biogasanlæg.

 

Økonomisk gevinst i ny aftale

Vestforbrændings omkostninger til håndtering og behandling af kommunernes madaffald er faldet støt siden 2014, og den nye aftale betyder, at omkostningerne får endnu et stort hak nedad. ”Helt konkret betyder det, at behandlingstaksten for madaffald kan sænkes, så den kommer på niveau med taksten for forbrænding af affald," siger Steen Neuchs Vedel.

Fakta om madaffald

Forbehandling af madaffald består af pulpning, hvor fejlsorteringer m.m. frasorteres og madaffaldet kværnes og tilsættes væske, så det bliver pumpbart og kan tilføres biogasanlægget. Mængden af udsorteret madaffald fra Vestforbrændings kommuner, har været stigende gennem de seneste år, og mængden forventes at stige yderligere fra ca. 21.000 tons i 2019 til omkring 28.000 tons i 2023.

Gå tilbage til nyheder