Gå til main indhold
8. januar 2020

Mindre brand i affaldssilo

Der er en mindre brand i affaldssiloen på Vestforbrænding. Vurderingen er, at der ikke er risiko for spredning.
luftfoto-af-vestforbrænding

Gennem de seneste 4-5 uger har der med mellemrum været konstateret røgudvikling og mindre flammer i et område af siloen ved den ene gavl. Flammerne har været lette at slukke med det brandmateriel, der er i siloen bortset fra enkelte gange, hvor Hovedstadens Beredskab har hjulpet.
Branden er opstået nede i affaldet ved gavlen og er isoleret til et begrænset område. I samarbejde med beredskabet er den løbende indsats blevet koordineret. 20% af affaldssiloen kan ikke bruges, før der er sikkerhed for, at branden er slukket.

Branden har medført, at der i længere perioder har været væsentlig kødannelse og ventetid for aflevering af affald, hvilket dog er blevet bedre efter nytår, hvor aflevering af affald har fungeret stort set normalt, og der kun har været kø i kortere perioder.

Der arbejdes for at komme ned til arnestedet for at kunne slukke ilden og samtidig sikre mindst mulig ventetid for aflæsning af affald.

De seneste dage har der været lugt fra branden, også udenfor Vestforbrænding, og derfor orienteres lokalområdet via hjemmesiden og kundeservice.

Der er ikke konstateret skader på bygninger eller materiel.

Branden ligger i et område af siloen, hvor kranerne ikke kan arbejde. For fremover at kunne fjerne glødende materiale, vil den langsigtede løsning være, at kranerne kan tilgå alle områder af siloen.

Gå tilbage til nyheder