Gå til main indhold
6. august 2021

Nu kan din mælkekarton blive genanvendt

Du behøver ikke længere smide dine tomme mad- og drikkekartoner ud med restaffaldet. Bor du i en af Vestforbrændings ejerkommuner, kan du nu aflevere dine kartoner til genanvendelse. På nuværende tidspunkt er det kun borgere i Herlev, der kan sortere ved husstanden. Andre skal en tur på genbrugsstationen, men senest med udgangen af 2022 kan alle sortere ved egen husstand.

Mere sortering - mere genanvendelse

Du kan lige så godt forberede dig på det. Du kommer til at sortere mere af dit affald fremover. Og det er godt, for på den måde genbruger vi jordens ressourcer og passer på klima og miljø.

”Vi ved, at mange borgere gerne vil passe på miljøet og sortere endnu mere, end de gør i dag. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan tage imod nogle af de mange kartoner, som hvert år ryger til forbrænding med restaffaldet. Det bedste er selvfølgelig en løsning ved husstanden – og den er på vej. Men indtil da, står vi klar til at hjælpe på genbrugsstationerne”, siger Kasper Dibbern, konsulent- og kundeservicechef i Vestforbrænding.

 Hvilken rejse tager kartonerne?

På genbrugsstationen skal du smide dine kartoner ud i samme container som husholdningsplast. Så hvis du har ekstra plast derhjemme, kan du tage det med på genbrugsstationen ved samme lejlighed. 

“Efter du har afleveret dine kartoner, bliver de kørt til Tyskland, hvor en virksomhed hakker og river dem i stykker, hvorefter de opløses i vand. Urenheder som stumper af inderfolie, låg og andet sies fra, så der kommer en grødet masse af papirfibre. Herfra bliver papirfibrene genanvendt til nye papirprodukter og de urenhederne, der er siet fra, bliver brændt og udnyttet til energi”, siger Kasper Dibbern og fortæller, at Vestforbrænding er i gang med at finde løsninger, så også plastfolie og evt. aluminium, der bliver siet fra, kan genanvendes.

Gå tilbage til nyheder