Gå til main indhold
18. december 2018

Ny omlastningsplads til træ

Et nyt trælastningsområde i Frederikssund skal give mere plads til træ og et bedre arbejdsmiljø.

50.000 ton træ affald om året

Vestforbrænding har netop indviet en ny omlastningsplads for træ på anlægget i Frederikssund. Den 4.000 kvm. store plads, som er helt klar til modtagelse af træaffald 2. januar 2019, skal modtage træ fra 24 genbrugsstationer, som hører til Vestforbrændings opland.

Det forventes, at omlastningspladsen vil håndtere op til 50.000 ton affaldstræ om året. Træet bliver sorteret med henblik på dels at blive genanvendt til fremstilling af spånplader, dels at indgå i Vestforbrændings produktion af grøn fjernvarme.

Fokus på miljøet

En godkendelse fra Miljøstyrelsen gør det endvidere muligt at energiudnytte trykimprægneret træ, idet Vestforbrænding kan håndtere det trykimprægnerede træ på en måde, der skåner miljøet for de ellers giftige stoffer. Tidligere er det trykimprægnerede træ blevet kørt til forbrænding i Tyskland. Den nu kortere afstand til Glostrup sparer også miljøet for en større mængde CO2-udledning.

Endelig er det nye omlastningsområde i Frederikssund bygget med stort hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.

”Arbejdsmiljø og sikkerhed betyder meget på Vestforbrænding. Det nye område kommer til at betyde, at alle kan færdes trygt,” siger Vestforbrændings direktør, Peter Basland.

Gå tilbage til nyheder