Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

13. august 2019

Nye mobile støjværn skal hjælpe naboerne

Seks mobile støjværn skal fremover skåne Vestforbrændings naboer for støj fra maskiner og køretøjer i forbindelse med revisionen og anden spidsbelastning.

Flere af Vestforbrændings naboer har i perioder klaget over støj. Derfor har Vestforbrænding for nylig lavet en støjkortlægning, som viser, at det især er lavfrekvensstøjen fra f.eks. kompressorer og tørstofsugere, som generer. De bliver bl.a. brugt i forbindelse med revisionen, som desværre er nødt til at foregå om sommeren, hvor folk gerne vil nyde deres have.


Fire ton i genbrugsglasfiber

For at reducere støjgenerne er der derfor nu indkøbt seks store mobile støjværn, som kan flyttes rundt på matriklen alt efter behov og afskærme støjen fra køretøjer og maskiner. De vejer 4 ton hver - så gaffeltrukken kommer på arbejde, når de skal flyttes. De er lavet i genbrugsglasfiber og er bygget, så de absorberer støjen. Problemet med volden rundt om Vestforbrænding er nemlig, at støjen går over den – og ikke absorberer den.


Fokus på naboerne

I modsætning til mange andre forsyningsselskaber ligger Vestforbrænding i et byområde, og vi gør derfor en ekstra indsats for at tage hensyn til naboerne. Over den næste periode skal medarbejderne lære at bruge de mobile støjværn - og så kan naboerne forhåbentligt se frem til at nyde en kop kaffe i haven uden for meget støj.

Gå tilbage til nyheder