Gå til main indhold
9. marts 2021

Nyt liv til hårde hvidevarer

I 2020 igangsatte Vestforbrænding i samarbejde med vores ejerkommuner et projekt for at øge det direkte genbrug. Et vigtigt projekt, da genbrug dels rangerer øverst i affaldshierarkiet og dels står højt på listen over tiltag, der skal forbedre klimaet frem mod 2030.

Løsninger på genbrug af elektronikaffald - og særligt genbrug af hårde hvidevarer - er det mest efterspurgte blandt Vestforbrændings ejerkommuner, men også løsninger på indsamling af genbrugsemner på genbrugsstationerne, fælles afsætning af genbrug og miljøgevinster ved genbrug prioriteres højt.

De første resultater af forsøget viser nu, at siden start er der indsamlet 2,9 ton kølemøbler og 7,5 tons øvrige hårde hvidevarer til genbrug. Det svarer til ca. 14 kølemøbler og 35 hårde hvidevarer hver måned, som går videre til genbrug. Disse tal vil naturligvis se anderledes ud, når forsøget går fra at være et forsøg til drift i større skala.


Forsøget i praksis 

Det var i sommeren 2020, at forsøgsmodellen om at indsamle og genbruge flere hårde hvidevarer blev igangsat sammen med virksomheden Elretur. Det skete fra genbrugsstationerne i Frederikssund og Glostrup kommuner.  

Helt konkret foregår det ved, at reparationsvirksomheden Recirk, besøger en række genbrugsstationer og tager de hårde hvidevarer fra, som man mener har et genbrugspotentiale. Det er enten maskiner, der kræver mindre reparationer eller som kan bruges som reservedele i andre maskiner. Maskinerne sælges derefter online eller i fysiske butikker.  


Positive erfaringer  

Erfaringerne fra forsøget er meget positive, da de involverede genbrugsstationer oplever et godt samarbejde, og driften fungerer. Det fortæller ansvarlig leder af projektet, Kristian Bjerregaard Hansen, fra Vestforbrænding Genbrug og Genanvendelse:

”Vi er rigtig glade for, hvordan vores forsøg med hårde hvidevarer er startet og fungerer. Det viser, at vi har ramt rigtigt ved i første omgang at fokusere på hårde hvidevarer ud af de mange muligheder, der findes inden for elektronikaffald, og dermed opnå de erfaringer, der skal til for at få endnu mere til direkte genbrug.”  

Du vil fremover kunne følge Vestforbrænding og vores ejerkommuners erfaringer vedr. direkte genbrug.

Gå tilbage til nyheder