Gå til main indhold
3. marts 2022

Og vinderen er..

Under Dansk Affaldsforenings årsmøde i dag har Vestforbrænding modtaget foreningens verdensmålspris. Prisen er givet på baggrund af det såkaldte HaloSep-anlæg, som omdanner miljøfarlig flyveaske til genanvendelige materialer.

Modtagelsen er også sket på vegne af Vestforbrændings samarbejdspartner Stena og EU-Life, som har ydet finansiel støtte. Direktør Steen Neuchs Vedel, som fik prisen overrakt, er mere end stolt.

- Jeg er rigtig stolt. Ikke mindst fordi HaloSep som projekt - og nu som anlæg - rammer hele syv af verdensmålene, men også fordi det er lykkedes at demonstrere, at vi som offentlig virksomhed samarbejder godt og tæt med private og kommercielle aktører, når det handler om at nå klimamålene, siger Steen Neuchs Vedel, som i sin takketale ved overrækkelsen også lagde stor vægt på den store indsats ansatte på Vestforbrænding og hos Stena har lagt fra projekt til fuldskala anlæg - og det er tilmed sket i et forhindringsløb med Covid-19.

HaloSep er en proces, hvor 13.000 tons miljøfarlig flyveaske fra affaldsforbrændingen, som tidligere kun har kunnet deponeres i eksempelvis norsk fjeld eller nedlagt mine i Tyskland, nu kan omdannes til genanvendelige materialer som zink og andre metaller, salt og materialer, som kan indgå i bygningsbeton og vejbyggerier. Det endelige restprodukt er ikke miljøfarligt og kan deponeres som andet affald.

- Anlægget, der er opført på Vestforbrænding i Glostrup er inde i sin endelige testperiode, som slutter i april. Men vi kan se, at processerne kører, som de skal. Vi kan også se, at vi får en række miljø- og klimafordele blandt andet ved lokal håndtering af flyveasken, reduceret transport og CO2-udledning. Endelig kan vi se en række økonomiske fordele og potentialer. Så mon ikke jeg godt kan tillade mig at bruge et ”win-win” her?”, siger Steen Neuchs Vedel.

Det er Stena, som bærer HaloSep videre til eksport, og forhåndsinteressen viser, at der er brug for løsning af problemer med miljøfarlig flyveaske i andre lande med forbrændingsanlæg.

De syv verdensmål, som HaloSep rummer, er: Bæredygtig energi, Industriel innovation og infrastruktur, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats, Livet på land og Partnerskaber for handling.

HaloSep har under projektering, opbygning og test af anlægget givet Vestforbrænding nogle vigtige læringer.

- Vestforbrænding har i mange år arbejdet tæt sammen med private aktører med kommercielle interesser. Det er vores helt klare forventning, at disse samarbejder vil blive intensiveret i årene fremover i takt med behovene for udvikling og innovative løsninger til klima og miljø, genanvendelse og grøn energi. Med opbygning af HaloSep og samarbejdet med Stena har vi lært, at vores viden og erfaringer er eftertragtet, ligesom vi har lært at hente indsigt i processer og arbejdsmetoder i de private virksomheder. Set i det helt store perspektiv har vi også lært, at selvom Vestforbrænding ikke er det største anlæg i verden, så har vi noget at tilbyde den store verden, siger Steen Neuchs Vedel, som tilføjer, at uden velfungerende ledere og teams og topdygtige projektledere, ville anlægget aldrig blevet til en realitet.


Kontakt og information

Du er altid velkommen til at kontakte nedenstående for yderligere information og for interview med Steen Neuchs Vedel.

Pressechef Per-Henrik Goosmann. Mail: pgo@vestfor.dk  Mobil: 40 38 76 31 

Gå tilbage til nyheder